Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove informatike
Kratica: 11B01Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 15(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Drago Špoljarić
Izvođači: dr. sc. Domagoj Ruždjak ( Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Robert Župan ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Opis sadržaja

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s elementarnim teorijskim i praktičnim znanjima iz informatike kroz tri temeljne cjeline: hardver, softver i stručnjaci, potrebnim za lakše savladavanje nastavnih zadaća tijekom studiranja. Izradom i prezentacijom suvremenih informatičkih tema studenti aktivno sudjeluju u proširivanju i nadogradnji informatičkih znanja. Kroz praktične zadatke upoznaju se studenti s pravilima poželjnog ponašanja u internet zajednici, korektnom elektroničkom komuniciranju, pisanju e-pisma te izradi i sadržaju osobne web stranice.

Sadržaj predavanja. Pravila poželjnog ponašanja u internet zajednici. Računalni sustav: hardver, softver, stručnjaci. Internet i intranet. Internetska komunikacija i osobna i institucionalna prezentacija na internetu. E-pošta (e-mail). Jezici za izradu web stranica/portala. Osobna web stranica. Komercijalni i besplatni softver koji se koristi u geodetskoj znanosti i struci. Ulaganje u vlastito obrazovanje i proširivanje informatičkih znanja putem tečajeva.

Sadržaj vježbi. Provođenje ankete među studentima radi utvrđivanja razine osnovnih znanja iz informatike. Upoznavanje studenata s IT strukturom na Geodetskom fakultetu. Izrada i slanje e-poruke predmetnom nastavniku i suradnicima u nastavi. Izrada osobne web stranice te postavljanje na web server Geodetskog fakulteta. Upoznavanje studenata s temama seminara, uvjetima i rokovima predaje i prezentacije seminara. Izbor seminara i pojedinačno pojašnjavanje svake teme kroz primjere. Prikupljanje potrebnih podataka za izradu teme seminara. Predaja seminara u digitalnom obliku uz prezentaciju.

Sadržaj seminara. Četrdesetak tema iz osnova informatike i suvremenih/aktualnih područja razvoja i primjene hardvera i softvera u struci ili svakodnevnim potrebama.

Ishodi učenja

- opisati pravila poželjnog ponašanja u internet zajednici i pridržavati ih se
- opisati, definirati i razlikovati računalni sustav kroz tri njegove osnovne odrednice
- opisati važnost kontinuiranog informatičkog obrazovanja (npr. tečajevi)
- znati se služiti računalom (hardver i softver) na osnovnoj razini
- znati pristojno komunicirati putem interneta, znati korektno napisati e-pismo
- znati izabrati sadržaj osobne web stranice kada se ona nalazi na institucionalnim web poslužiteljima

Oblici nastave

- predavanja
- seminari (na računalima)
- konzultacije
- e-učenje

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Ocjenjivanje

Kontinuirano (samo uvjeti za dobivanje potpisa, bez ispita): nazočnost na minimalno 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada i slanje e-pisma. Izrada i postavljanje osobne web stranice na fakultetski web server. Izrada i izlaganjeseminara na vježbama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vučetić N.: Informatika I, folije s predavanja.
2. Materijali s predavanja i prezentacije objavljene na e-učenju.
4. Roić M.: Informatika II, folije s predavanja.
Preporučena literatura:
3. Mnogobrojni Internetski izvori: web stranice i portali. Hrvatski informatički časopisi: Bug, PC Chip, Vidi, Mreža, Enter
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu