Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u geodeziju
Kratica: 11B02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Rinaldo Paar
izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Izvođači:
Opis predmeta: Geodetski fakultet-ustroj. Studij geodezije i geoinformatike. Osnove o režimu studiranja.
Akademski stupnjevi. Osnovni pojmovi i definicije u geodeziji. Područja primjene. Povijesni
razvitak geodezije. Mjerne jedinice. Osnove teorije mjerenja. Koordinatni sustavi. Geodetske
podloge. Geodetske osnove. Satelitsko pozicioniranje. Izmjera zemljišta. Računanje površina
i zemljanih masa. Uvod u geoinformacijske sustave. Budućnost geodezije.

Ishodi učenja

- upoznati studente s ustrojem Geodetskog fakulteta
- upoznati se s osnovama režima studiranja Studija geodezija i geoinformatika
- upoznati se s osnovnim pojmovima i definicijama u geodeziji
- spoznati povijesni razvitak geodezije
- znati osnovne mjerne jedinice
- znati osnove teorije mjerenja
- upoznati se s koordinatnim sustavima
- upoznati se s geodetskim podlogama i osnovama.
- spoznati osnove geodetske izmejre zemljišta
- naučiti računanje površina i zemljanih masa (kubatura)
- znati osnove geoinformacijskih sustava
- budućnost geodezije

Oblici nastave

- predavanja
- konzulatacije
- provjera znanja

Način izvođenja nastave

- predavanje
- kolokviji
- položena dva kolokvija (55% ) uvjet su za dobivanje potpisa

Ispit

Nema
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Benčić D, Solarić N: Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici, 2005.
2. Kapović, Z., Džapo M.: Rukopis (u pripremi)
3. Macarol S: Praktična geodezija, 1985.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu