Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove engleskog jezika struke
Kratica: 12B01Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 15(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: v. pred. Biserka Fučkan Držić
Izvođači: v. pred. Biserka Fučkan Držić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je razvijanje sposobnosti komuniciranja u stručnom okruženju koristeći specifični žargon engleskog jezika struke.

Sadržaj predavanja: poučavanje jezika struke na temelju potreba studenata i u skladu s njihovim poznavanjem strukovnih sadržaja. Naglasak je stavljen na općenite sadržaje koji se odnose na određene aktivnosti u struci, kao i na jezik koji se koristi za te aktivnosti u smislu sintakse, leksika, diskursa, semantike, te analize diskursa.

Sadržaj seminara: analiza dodatnih tekstova iz područja struke; provjera znanja vokabulara i gramatičko-jezičnih struktura kroz vježbe; samostalni rad studenata - referati; grupni rad - rasprave, situacijski dijalozi vezani uz aktivnosti sttruke.


Ishodi učenja:
- razvijene vještine čitanja i razumijevanja tekstova na stranom jeziku
- razvijene vještine komuniciranja u temeljnim situacijama stručnog okruženja
- pisanje kraćih uradaka s naglaskom na razvijanju vještine opisivanja aktivnosti i opreme iz struke
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Fučkan Držić, B. : Technical Engslih in Surveying and Geodesy, Faculty of Geodesy, Zagreb 2001
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu