Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geokinematika
Kratica: 47DB08Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nevio Rožić
Izvođači: Mariana Andrić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Opis sadržaja:

Definicija i značaj geodinamike i geokinematike. Uzajamni odnos geodinamike i geodezije u kontekstu geoznanosti. Suvremeni trendovi globalnog organiziranja i integriranja geodinamičkih, geokinematičkih i geodetskih aktivnosti. Globalni, kontinentalni, reginalni i lokalni geodinamički i geokinematički procesi. Građa i struktura tijela Zemlje, teorija litosfernih ploča, tektonika i tektonske sile, tektonski oblici na zemljinoj površini i unutrašnjosti. Modeliranje gibanja litosfernih ploča. Globalne i regionalne endogene i egzogene geodinamičke i geokinematičke sile. Recentna gibanja zemljine kore. Izostazija. Metode i koncepti geodetskog pozicioniranja u svrhu geodinamičke i geokinematičke interpretacije prirodnih sila i procesa. Sustavan pregled satelitskih i terestričkih geodetskih metodologija pozicioniranja te fizikalnih metoda. Utjecaj geodinamičkih i geokinematičkih procesa na izvođenje geodetskih radova i stabilnost geodetskih referentnih sustava. Kvantificiranje rezultata utjecaja geodinamičkih i geokinematičkih procesa na topografsku površinu i izgrađene objekte. Utjecaj geodinamičkih i geokinematičkih procesa na točnost suvremenih geodetskih metoda pozicioniranja i načini eliminiranja njihovih sistematskih ili poremećajnih utjecaja.

Ishod učenja:

Stečena neophodna teorijska i empirijska znanja te vještine aktivne primjene metoda, algoritama i postupaka optimiranja geodetskih mreža pri rješavanju različitih zadaća i problema geodetske inženjerske prakse.

Oblici nastave:

Predavanja, auditorne i računske vježbe, provjere znanja, konzultacije, e-učenje.

Način izvođenja nastave:

Mješovita nastava (e-učenje na razini 1).

Ocjenjivanje:

Uvjeti za apsolviranje predmeta su 70% nazočnosti na nastavi predavanja i nastavi vježbi te 4 uredno i točno izađena programa.
Empirijski i teorijski dio ispita: 6 pitanja. Kriterij ocijenjivanja: jedno pitanje = 1 bod. Broju postignutih bodova dodjeljuju se ocjene: 0, 1, 2 bodova - nedovoljan (1), 3 boda - dovoljan (2), 4 boda - dobar (3), 5 bodova - vrlo dobar (4), 6 bodova - odličan (5).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rožić, N: Geodinamika. Nekorigirani rukopis predavanja, Zagreb, 2001.
2. Scheidegger, A. E.: Principles of Geodinamics, 1982.
3. Stuve, K.: Geodynamics of the Litosphere - an Introduction. Springer, 2002.
Preporučena literatura:
4. Lichtenegger, H. 1995: Seminar on Geodynamics. Graz, 1995.
5. Internetski izvori: http://www.geo.ucalgary.ca/~wu/Geodyn.html http://vmsg.geo.uu.nl/Info/researchplan.shtml
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu