Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kartografija i GIS
Kratica: 47DB10Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nada Vučetić
Izvođači: prof. dr. sc. Miljenko Lapaine ( Predavanja )
Marina Viličić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Skeniranje i obrada rasterskih podataka. Geokodiranje, georeferenciranje. Točnost podataka. Osnovni pojmovi u svezi s kreiranjem, uređivanjem, rukovanjem, pretraživanjem, analiziranjem, prikazivanjem i iscrtavanjem karata u GIS-u. Izbor kartografske projekcije te izbor i pridruživanje globalnog koordinatnog sustava. Uređivanje karata u digitalnoj kartografiji s pomoću različitih alata za čišćenje, transformiranje i generaliziranje sadržaja. Mogućnosti GIS-a za izvođenje različitih analiza s podacima spremljenim u kartu ili uz nju. Definiranje, uređivanje i izvođenje različitih pretraživanja. Podaci spremljeni u karti, tj. objektni podaci i podaci u vanjskim bazama podataka. Tematske karte i GIS. Primjer: karte stanovništva. Topološki odnosi: povezanost, susjedstvo i relativni položaj. Odnosi između čvorova, linija i poligona. Vrste topologija: čvorna, mrežna i poligonska. Definiranje i uređivanje topologije te izvođenje različitih pretraživanja i analiza s pomoću topologije. Mobilna kartografija i GIS.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jones, Ch. B.: Geographical Information Systems and Compuer Cartography, Pearson Education Limited, Harlow 1997.
2. Lapaine, M., Vučetić, N., Tutić, D.: Kartografija i AutoCAD Map, Geodetski fakultet, Zagreb, 1999, izdanje 2001.
Preporučena literatura:
3. Clarke, K. C.: Getting started with GIS, Pearson Education Limited, Harlow 2001
4. Internetski izvori: The NCCIA Core Curriculum in GIScience: http://www.ncgia.ucsb.edu:/giscc/
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu