Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kompleksna analiza
Kratica: 47OB05Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Vida Zadelj-Martić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Željka Tutek ( Predavanja, Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Kompleksni brojevi. Funkcije kompleksne varijable.
Elementarne funkcije.
Diferencijabilnost. Analitičke funkcije. Cauchy - Riemannovi uvjeti.
Konformna preslikavanja.
Integral funkcije kompleksne varijable. Cauchyjeva integralna formula.
Primjene u geodeziji.
Primjene u kartografiji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. N. Elezović: Funkcije kompleksne varijable, Element, Zagreb, 2012.
2. Zill, Shanahan, A First Course in Complex Analysis with Applications, Jones & Bartlett Publishers, 2003.
4. N. Elezović, D. Petrizio: Funkcije kompleksne varijable: zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1994.
Preporučena literatura:
6. E. Kreyszig: Advanced Engeering Mathematics, J. Wiley&Sons Inc., Ohio, 2010.N. Elezović: Funkcije kompleksne varijable, Element, Zagreb, 2012.
7. HM. R. Spiegel: Complex Variables, Schaum' s Outline series, McGraw-Hill, New York, 2009.. A. Priestley: Introduction to Complex Analysis, Oxford, University Press, 2003.
8. H. A. Priestley: Introduction to Complex Analysis, Oxford, University Press, 2003.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu