Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geomagnetska izmjera
Kratica: 48DB02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 10(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Brkić
Izvođači: prof. dr. sc. Mario Brkić ( Seminar )
mr. sc. Danijel Šugar ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Opis predmeta: Geomagnetizam i geodezija, povijest geomagnetizma, Zemljino magnetsko polje, Geomagnetski elementi, Prostorni o blik geomagnetskog polja, Izvori geomagnetskog polja, Vremenske promjene geomagnetskog polja, Sekularna varijacija, Diurnalna varijacija, Magnetske oluje, K indeks geomagnetskih smetnji, Vremenska redukcija opažanja, Geomagnetske karte, Model Zemljina magnetskog dipola, Globalni geomagnetski modeli, Litosferski geomagnetski modeli, GEM Systems GSM-G Overhauser magnetometar /gradiometar, Bartingtonov MAG-H D/I sustav: magnetometar, sonda i Zeissov Theo B teodolit, Geomagnetska izmjera, geomagnetske točke, sekularna točka, pomoćna točka, orijentacijska točka, metode određivanja gradijenta: vertikalni gradijent iznad geomagnetske točke, gradijenti okolice geomagnetske točke, gradijenti unutrašnje mreže, gradijenti vanjske mreže, izmjera deklinacije, inklinacije i totalnog intenziteta, postavljanje PPM magnetometra, postavljanje D/I sustava, 'nul' metoda opažanja deklinacije i inklinacije, opažanje totalnog intenziteta. Vježbe uključuju upoznavanje s GEM Systems GSM-G Overhauser magnetometrom /gradiometrom, Bartingtonovim MAG-H D/I sustavom, metodama mjerenja gradijenata totalnog inteziteta i programima za obradu, 'nul'-metodom opažanja deklinacije i inklinacije i tablicama za obradu, te terensku izmjeru gradijenata totalnog inteziteta s obradom i interpretacijom mjerenja, i terensku izmjeru deklinacije, inklinacije i totalnog inteziteta, uz obradu, vizualizaciju i interpretaciju mjerenja. Terenske vježbe izvode se na odabranim točkama OGMRH.

Razvijene kompetencije (znanja i vještine)
Temelji geomagnetizma; primjena suvremenih metoda mjerenja geomagnetske deklinacije, inklinacije, totalnog inteziteta, te gradijenata totalnog inteziteta.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe u MATLAB-u, seminar, terenski rad.

Izvođači: Prof. dr. sc. Mario Brkić (Predavanja + Seminar + Projektantske vježbe) te mr. sc. Danijel Šugar (Terenske vježbe).

Opterećenje 30 (P) + 10(T) i 10(PRJ)

Obavezna literatura:
Brkić, M.: Geomagnetska izmjera, (interna skripta), Geodetski fakultet, Zagreb 2009.
Šugar, D.: Geomagnetska izmjera - vježbe, (interna skripta), Geodetski fakultet, Zagreb 2011.
Preporučena literatura:

Newitt, L. R., Barton, C. E., i J. Bitterly (1996): Guide For Magnetic Repeat Station Surveys, IAGA, Boulder, USA.
Lanza, R., Meloni, A. (2006): The Earth's Magnetism An Introduction for Geologists, Springer, Berlin, Heildelberg, New York
Bartington Instruments Ltd: MAG-01H Fluxgate Declinometer/Inclinometer Including Zeiss Theodolite Instruction Manual, Oxford, England
M. Brkić: Fizika Zemljinog tijela i atmosfere, 1998.
M. Brkić: Spektralne metode, 1999.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Interna skripta (http://e-ucenje.geof.unizg.hr)
Preporučena literatura:
3. Newitt, L. R., Barton, C. E., i J. Bitterly (1996): Guide For Magnetic Repeat Station Surveys, IAGA, Boulder, USA.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu