Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodezija u geoznanostima
Kratica: 48DB03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Geodetski radovi u interdisciplinarnim projektima. Sadržaj geodetskih elaborata koji se rade po narudžbama investitora iz srodni geoznanstvenih područja: geologije, građevine, urbanizma i prostornog planiranja, ekologije, šumarstva, rudarstva, i dr..
Posebno se ukazuje da rješavanju svakog, pa i najjednostavnijeg geodetskog zadatka, treba pristupiti odgovorno i izraditi ga strogo po pravilima geodetske struke, ispunjavajući pri tome i posebne zahtjeve investitora. GPS uređaji su znatno olakšali i ubrzali terenska mjerenja. Obrada podataka je, nasuprot tome, postala znatno složenija nego kod klasičnih geodetskih mjerenja. Potrebno je poznavati osnove rada na računalu, kako bi geodetski stručnjak mogao koristiti sve računalne i grafičke programe za: obradu podataka mjerenih GPS uređajima, transformaciju koordinata i grafičke prikaze, odnosno izradu geodetskih planova i karata u zadanim mjerilima u digitalnom i analognom obliku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cigrovski-Detelić, B. (1998): Primjena GPS-mjerenja i getektonskih informacija u obradi geodinamičke mreže CRODYN
Preporučena literatura:
2. Skoko, D (1998): Andrija Mohorovičić
3. Altiner, Y.: (1996): Geometrische Modelirung innerer und äusserer Deformationen der Erboderflähe
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu