Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Industrijska izmjera
Kratica: 48DB04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Industrija kao područje djelovanja inženjerske geodezije. Mjerni postupci i instrumenti pri montaži i kontroli strojeva. 3D bezdodirna izmjera u realnom vremenu. Mjerenja nagiba i zakrivljenosti. Hidrostatski nivelman. Kontinuirana opažanja sustavom hidrostatskog nivelmana. Specijalni uređaji. Mjerne ure. Stativi. Ciljne marke. Dodatni uređaji za očitavanje. Specijalne letve i mjerila. Precizni uređjaji za mjerenje koordinata. Računalom podržana 3D izmjera. Mjerni roboti u geodeziji. Uloga optičkih sustava s CCD-kamerama. Mjerni sustavi s teodolitima. Problemi geometrije. Problemi konfiguracije i utjecaj na točnost. Signalizacija točaka i izbor marki. Analiza i optimiranje točnosti kod industrijske izmjere. Dobivanje rezultata u realnom vremenu. Prikaz sustava na tržištu. Izabrani primjeri primjene.
Izmjera i ocjena točnosti industrijskog objekta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Cetl, V., Roić, M..: Industrijska izmjera, interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2010.
3. Materijali na e-učenju
Preporučena literatura:
1. Hennecke F., Mueller G., Werner H.: Handbuch Ingenieurvermessung, Band 6, Maschinen- und Anlagenbau, Wichmann Verlag, Karlsruhe 1996.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu