Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Primjena laserskih uređaja
Kratica: 48DB07Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zlatko Lasić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Zlatko Lasić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Sadržaj:

Primjena laserskih uređaja u geodetskog praksi kao i njihovo korištenje u drugim strukama. Princip rada i tipovi lasera. Laserski uređaj kao dodatak dalekozoru. Primjena lasera kod nivelira. Rotacioni laserski niveliri. Primjena lasera kod izrade nivelmanske letve. Mjerenje duljina korištenjem lasera. Laserski interferometri i njihova primjena za statička i kinematička mjerenja u industiji. Ručni laserski daljinomjeri. Korištenje laserskih uređaja u tunelogradnji i niskogradnji. Laserski uređaji za skeniranje. Primjena GPS uređaja u kombinaciji sa laserom. Uporaba lasera za mjerenje udaljenosti satelita.

Ishodi učenja:

Osnovna znanja iz područja laserske tehnologije.
Korištenje laserskih uređaja u geodetskoj praksi te primjena u drugim strukama.

Oblici nastave:

Predavanja (15×2 sata)
Vježbe u laboratoriju/terenu (15×2 sata)

Uvjeti za dobivanje potpisa:

- nazočnost na 70% nastave
- izrada programa (elaborata)

Ocjenjivanje:

Ispit je kombinacija pismeno/usmeno ispitivanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lasić, Z.: Primjena laserskih uređaja, Geodetski fakultet, Zagreb, skripta 2008.
Preporučena literatura:
2. Benčić, D.: Geodetski instrumenti. Školska knjiga, Zagreb 1990.
3. Fialovszky, L.: Surveying Instruments and their Operational Principles. Akademiai Kiado, Budapest 1991.
4. Kahmen, H.: Vermessungskunde (19. izdanje), Walter de Gruyter, Berlin 1997.
5. Deumlich, F.: Staiger, R.: Intrumentenkunde der Vermessugstehnik. Herbert Wichmann, Heidelberg 2002.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu