Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Optimiranje geodetskih mreža
Kratica: 48DB09Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nevio Rožić
Izvođači: prof. dr. sc. Nevio Rožić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Opis sadržaja:

Uvod u optimiranje geodetskih mreža. Područja primjene i svrhovitost optimiranja mreža. Pregled razvitka metoda i postupaka optimiranja. Ciljevi i metodologije optimiranja mreža. Klasifikacija, sistematizacija i karakteristike geodetskih mreža s aspekta optimiranja. Optimiranje kao sastavni dio procesa projektiranja mreža. Matematičko modeliranje geodetskih mreža (funkcijski model mreža, stohastički model mreža) kao osnova za optimiranje. Matematičko modeliranje i recentne metodologije optimiranja. Globalni i lokalni kriteriji točnosti mreža. Homogenost i izotropnost geodetskih mreža. Ciljne funkcije i kriterijske matrice kao elementi u procesu optimiranja. Kriteriji optimiranja mreža (točnost, pouzdanost, ekonomicnost, testibilnost). Klasifikacija, definicija i svojstva različitih redova (dizajna) optimiranja. Dizajn mreža nultog reda - optimiranje datuma mreža. Dizajn mreža prvog reda - optimiranje geometrijske konfiguracije mreža. Dizajn mreža drugog reda - optimiranje plana mjerenja. Dizajn mreža trećeg reda - optimiranje već ustrojenih mreža. Primjena računalnih sustava i programskih sustava u području optimiranja mreža.

Ishod učenja:

Stečena neophodna teorijska i empirijska znanja te vještine aktivne primjene metoda, algoritama i postupaka optimiranja geodetskih mreža pri rješavanju različitih zadaća i problema geodetske inženjerske prakse.

Oblici nastave:

Predavanja, auditorne i računske vježbe, provjere znanja, konzultacije, e-učenje.

Način izvođenja nastave:

Mješovita nastava (e-učenje na razini 1).

Ocjenjivanje:

Uvjeti za apsolviranje predmeta su 70% nazočnosti na nastavi predavanja i nastavi vježbi te 4 uredno i točno izađena programa.
Empirijski i teorijski dio ispita: 6 pitanja. Kriterij ocijenjivanja: jedno pitanje = 1 bod. Broju postignutih bodova dodjeljuju se ocjene: 0, 1, 2 bodova - nedovoljan (1), 3 boda - dovoljan (2), 4 boda - dobar (3), 5 bodova - vrlo dobar (4), 6 bodova - odličan (5).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rožić, N.: Optimiranje geodetskih mreža. Rukopis predavanja, Zagreb, 2000.
2. Kuang, S.: Geodetic Network Analysis and Optimal Design. Ann Arbor Press Inc., Michigan, 1996.
3. Grafarend, E. et all: Optimization of Geodetic Networks. New York, 1985.
Preporučena literatura:
4. Pelzer, H.: Geodaetische Netze in Landes- und Ingenieurvermessung. Konrad Wittwer, Stuttgart, 1985.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu