Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Četverodimenzionalna geodezija
Kratica: 59P06Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Izvođači:
Opis predmeta: Geodetski radovi u interdisciplinarnim geodinamičkim projektima. Geodinamičke mreže bazirane na GPS-mjerenjima. Projektiranje, rekognosciranje i stabilizacija točaka u geodinamičkim mrežama. Apsolutni i relativni modeli izjednačenja geodinamičkih mreža i primjene u geoznanostima. Geodetska mjerenja kao osnova za uspostavljanje geodinamičkih modela. Geodetski modeli tektonskih pomaka. Modeli seizmičkih aktivnosti bazirani na geodetskim mjerenjima. Određivanje pomaka i deformacija vanjske Zemljine površine geodetskim metodama. Primjena plošne deformacijske analize u modeliranju vanjske Zemljine površine.
Praktična primjena korelacije geodetskih modela deformacija vanjske Zemljine površine s modelima koji su dobiveni primjenom metoda iz drugih područja geoznanosti (geofizike, geologije, seizmike, tektonike...). za detektiranje položaja rudnih nalazišta, nalazišta nafte, vode, pomaka geoloških struktura, rasjeda, epicentara potresa i sl.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu