Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izmjera zemljišta
Kratica: 59P07Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Izvođači: dr. sc. Loris Redovniković ( Seminar )
Opis predmeta: Izmjera detalja kao podloga za projektiranje. Obrada podataka mjerenja i prikaz prostornog modela. Obrada i izjednačenje geodetskih mreža za potrebe proboja tunela. Iskolčenje i snimanje poprečnih i uzdužnih profila tunela, izračun kubatura iskopa te prekoprofila i podprofila. Položajna i visinska podzemna geodetska osnova za praćenje proboja tunela i njene specifičnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Džapo, M.: Predavanja - rukopis. Benčić, D., Solarić, N. (2005): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici. Školska knjiga, Zagreb. Kahmen, H. (1997): Vermessungskunde. Berlin.
Preporučena literatura:
2. Macarol, S. (1985): Praktična geodezija. Tehnička knjiga, Zagreb.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu