Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Određivanje pomaka objekata hidrocentrale
Kratica: 59P08Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nevio Rožić
Izvođači: Mariana Andrić dipl. ing. ( Seminar )
Opis predmeta: Opis sadržaja:

Izrada projektne zadaće računske obrade podataka izmjere geodetske mreže posebne namjene (tringulacijska ili trilateracijska mreža) primjenom postupaka i algoritama izjednačenja te primjena postupaka statističkog testiranja stabilnosti točaka mreže u svrhu utvrđivanja i praćenja stabilnosti brane hidrocentrale, a uz primjenu testova kongruencije i lokalizacije pomaka i aktivnu primjenu odgovarajućih teorijskih znanja na konkretnoj empirijskoj geodetskoj zadaći inženjerske prakse.

Ishod učenja:

Stečena neophodna empirijska znanja i vještine aktivne primjene metoda, algoritama i postupaka određivanja stabilnosti i statističkog ispitivanja signifikantnosti pomaka pri rješavanju konkretne geodetske zadaće iz inženjerske prakse te znanja izrade odgovarajućeg geodetskog elaborata.

Oblici nastave:

Auditorne i računske vježbe, konzultacije, e-učenje.

Način izvođenja nastave:

Mješovita nastava (e-učenje na razini 1).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Feil, L.: Teorija pogrešaka i račun izjednačenja - 1. dio. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989.
2. Feil, L.: Teorija pogrešaka i račun izjednačenja - 2. dio. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1990.
3. Rožić, N.: Računska obrada geodetskih mjerenja. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu