Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Praktična kartografija
Kratica: 59P10Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Izvođači: dr. sc. Vesna Poslončec Petrić ( Seminar )
doc. dr. sc. Robert Župan ( Seminar )
Opis predmeta: Predmet u akademskoj godini ? Opis predmeta - Jezik
Hrvatski

Predmet u akademskoj godini ? Opis predmeta

Opis sadržaja

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim teorijskim postavkama vezanim uz praktične primjere karata, postupka izrade, održavanja i stjecanje praktičnih znanja potrebnih za izradu različitih kartografskih prikaza kroz dostupnu računalnu tehnologiju na webu. Prostorni podaci i njihova vizualizacija uključuju kompleksne odrednice, pravila i alate. Studente se upoznaje s njima, a njihova primjena i usvajanje znanja provjerava se kroz izradu pojedinačnih praktičnih različitih zadataka u kojima se izrađuju karte i pripremaju za ekranski prikaz ili tisak u obliku samostalnog istraživanja.
Sadržaj seminara. Upute za rad, te diskusija i konzultacije sa studentima o načinu i problemima na koje nailaze pri izradi praktičnih zadataka u obliku seminarskog rada. Samostalno istraživanje konkretnog pojedinačnog zadatka. Projektiranje, izrada i održavanje različitih kartografskih prikaza. Interpretiranje geoprostornih podataka i pojava te njihova vizualizacija i komunikacija s pomoću kartografskih prikaza.

Ishodi učenja
- koristiti kartografske definicije i pojmove, te suvremene trendove u kartografiji
- opisati i provesti pojedine faze projektiranja različitih kartografskih prikaza
- napraviti pripremni dio izrade kartografskog projekta
- odabrati i argumentirati oblik kartografskog prikaza i sadržaj koji će biti prikazan definirajući svrhu i potrebe za kartografskim prikazom
- odabrati optimalno mjerilo i format kartografskog prikaza
- definirati primjerenu kartografiku
- izraditi ponudu u procesu izrade kartografskog projekta
- napraviti kartografski projekt poštujući definirani tijek izrade pojedinih kartografskih originala i optimalan način njihove izrade
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Diplomski radovi izrađeni u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. http://www.geof.unizg.hr/~rzupan/diplomski.htm
2. Priručnici različitih programskih paketa.
Preporučena literatura:
3. Hake, G., Grünreich, D., Meng, L.: Kartographie ? Visualisirung raum-zeitlicher Informationen. Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.
4. Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Kimerling, a.J., Guptill, S.C.: Elements of Cartography. New York, J. Wiley and Sons 1995.
5. Drugi internetski izvori i sustavi pomoći upotrijebljenih programa: http://www.lrz-muenchen.de/~t583101/WWW/index.html www.ocad.com/ http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=SENSORSISG http://www.innovative-gis.com/innovative-gis_mapping_service_for_energy_and_oil_and_gas.php
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu