Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Digitalni planovi
Kratica: 59P12Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Izvođači:
Opis predmeta: Opis sadržaja

Digitalni planovi -projekt je izborni kolegij, a cilj je nadopuniti i proširiti znanja postignuta iz kolegija Geodetski planovi s naglaskom na praktičnu primjenu stečenih znanja.
Kroz izradu projekta studenti se uče samostalnosti u radu, s jedne strane, ali i timskom radu, s druge strane. Naime, svaki student treba pronaći i proučiti potrebnu literaturu za izradu projekta, a sama izrada je u timu od nekoliko studenata, te je potrebna njihova međusobna komunikacija i suradnja. Projektni zadatak se mijenja svake godine.

Ishodi učenja:

Znati nači i primjeniti potrebnu literaturu za izradu projekta.
Znati izraditi projekt.
Znati prezentirati i analizirati rezultate projekta.

Način ocjenjivanja

Konačna ocjena se određuje na temelju ukupne aktivnosti na izradi projekta i uspješnosti prezentiranja rezultata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivković, M. : Geodetski planovi, Rukopis, Geodetski fakultet, E-učenje Ivković, M.: Digitalni planovi, Rukopis, Geodetski fakultet, E-učenje Ivković, M. : Slajdovi za predavanja, Geodetski fakultet, E-učenje
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu