Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska geodezija u graditeljstvu
Kratica: 59P13Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Izvođači: dr. sc. Ante Marendić ( Seminar )
Opis predmeta: Izrada seminara (projekata) vezanih uz geodeziju u graditeljstvu
Za konkretnije teme potrebnio je obavljati i neka terenska mjerenja
Za neke teme seminara potrebno je istraživati i proučavati znanstvene članke s domaćih i međunarodnih skupova, odnosno iz časopisa
Prezentacija seminara uz komentare svih seminarista
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kapović Z: Geodezija u niskogradnji, sveučilišni udžbenik, Geodetski fakultet, 2010.
Preporučena literatura:
2. Razni članci iz geodezije s interneta, časopisa ili iz zbornika radova.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu