Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kartografija i nove tehnologije
Kratica: 59P14Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
Izvođači:
Opis predmeta: Opis/sadržaj kolegija

U okviru projekta studenti će imati zadatak provesti pripremu, prikupljanje i obradu podataka te interpretirati dobivene rezultate. Teme projekta su praktično orijenitirane i povezani s primjenom najnovijih tehnologija u kartografiji (digitalna kartografija, internet, multimedija).

Razvijene kompetencije (znanja i vještine)

Projekt ima za cilj razvoj organizacijskih i provedbenih sposobnosti pri samostalnom izvođenju zadatka uz primjenu prethodno naučenih znanja. Samostalnost izvođenja projekta također potiče problemski pristup zadatku i traži od studenata odlučivanje u procesu realizacije projekta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. U ovisnosti o temi projekta.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu