Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Programiranje u geoinformacijskim sustavima
Kratica: 59P17Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Medak
Izvođači: Dražen Odobašić dipl. ing. ( Seminar )
Opis predmeta: Programiranje je vrlo dinamičan proces u kojem je osnova timski rad. Moderan razvoj programske podrške podrazumijeva rješavanje multidisciplinarnih problema u heterogenim, često dislociranim, timovima. Suradnju unutar, i između, timova olakšava korištenje softvera za kontrolu revizije izvornog koda projekta kao i usvajanje alata koji omogućavaju automatski ili poluautomatski proces dokumentacije projekta.

Studenti će radom u grupama napraviti projekte korištenjem dostupnih tehnologija. Projekt se sastoji od definiranja problema, izbora tehnologije i izrade rješenja. Nakon izrade projekta na kraju semestra grupa će prezentirati zaključke i sudjelovati u panel diskusiji.

Primjeri mogućih projekata:
- Razvoj CAD okruženja u Python-u
- Implementacija kartografskih servisa na internetu
- Razvoj proširenja za QGIS softver
- Razvoj aplikacija s prostornom komponentom za Android uređaje
- Izrada interaktivnih pomagala za učenje (igre)

Ishodi učenja:
- opisati proces modernog razvoja programske podrške u geoinformacijskim sustavima
- definirati komponente modernog razvoja programske podrške u geoinformacijskim sustavima
- napraviti projekt radom u timu korištenjem paradigmi modernog razvoja programske podrške u geoinformacijskim sustavima
- prezentirati svoje zaključke i diskutirati o napravljenim projektima i primijenjenoj tehnologiji

Nastavu je moguće održavati i na engleskom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Fogel K. - Producing Open Source Software: How to Run a Successful Free Software Project (2009)
2. Rosenberg S. - Dreaming in Code: Two Dozen Programmers, Three Years, 4,732 Bugs, and One Quest for Transcendent Software (2007)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu