Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Alati i tehnike marketinga
Kratica: 59P18Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Mraović
Izvođači:
Opis predmeta: Opis/sadržaj projekta

Osim teorijskog rada, studente se vodi i na praktičnu nastavu u brojne tvrtke i institucije iz područja geodezije kao što su Državna geodetska uprava, Gradski ured za katastar i geodetske poslove Zagreb, Gruntovnica, Geofoto, Zavod za fotogrametriju, Geofizika, Institut IGH d.d., Geosfera Karlovac, Geotim Šibenik - Ured ovlaštenog inženjera geodezije Lena Kostovski Zagreb, CadCom, Geo-Gauss - Čakovec, Geopolis, Geo-Grupa d.o.o., Geodata.
Studentima se pruža mogućnost da provedu svoje vlastito terensko istraživanje, što se odnosi na područje marketinga i odnosa s javnošću, u tvrtkama koje bi mogle biti njihovi potencijalni poslodavci. Sve uspješne tvrtke usko su povezane sa svojim klijentima i kupcima. U današnje vrijeme, sofisticirani marketinški alati i tehnike temelje se na dobro promišljenim i precizno formuliranim marketinškim planovima za svoje produkte i usluge. Ovi planovi sadrže dvije ključne stvari: 1. Sveobuhvatne ciljeve marketinškog plana - što se želi postići?
2. Implementaciju strategija - na koji način se namjerava ostvariti željene ciljeve - Marketing predstavlja resurse što ih stručnjaci iz područja ove djelatnosti imaju na raspolaganju u cilju prodaje usluga i dobara klijentima i kupcima. Ova djelatnost obuhvaća u sebi četiri komponente: produkte, formiranje cijena, distribuciju i promidžbu. Produkti se ne odnose samo na obilježja dobara i usluga, nego također uključuju u sebi i korist kupca, jamstvo, mogućnost odštete, prestiž i druge komponente vrijednosti. Element cijena ima za funkciju proizvodnju zarada i profita, ali se također u određeno vrijeme koristi i za stimulaciju kupaca, kreiranje imidža za produkte i jačanje konkurentskih prednosti. Distribucija je usredotočena na dostavu produkata i usluga od kreatora proizvoda do krajnjeg korisnika. Na posljetku, promidžba je proces komunikacije sa kupcima i klijentima, pri čemu se koriste različite tehnike i mediji. Teme: 1. Kako se vode odnosi s javnošću - planiranje, upravljanje, budžet, evaluacija. 2. Planiranje i predviđanje u strateškom marketingu. 3. Analiza poslovne okoline u kojoj se vrši marketing. 4. Istraživanja i informacijski sustavi u marketingu. 5. Etika i društvena odgovornost u okruženju marketinga.


Razvijene kompetencije (znanja i vještine)

Nakon što naprave terensko istraživanje, studenti će biti u stanju:

1. Sačiniti popis najčešćih zajedničkih ciljeva marketinga u geodeziji i geoinformatici;
2. Definirati korisnosti što ih stručnjaci iz područja marketinga mogu ponuditi kupcima i klijentima;
3. Razgovarati o tipovima usluga i produkata;
4. Prikazati proces razvitka marketinške strategije;
5. Opisati sastavne komponente marketinga.
Literatura
a) obvezna

1. Bovee, C. L., Thill, J. V. (1992) Marketing, New York: McGraw-Hill.

2. Cantor, B. (1984) Inside Public Relation, New York: Longman Inc.

3. Sillars, S. (1988) Success in Commmunication, London: John Murray.

b) dopunska

1. Kane, E. (1987) Doing your own Research, London & New York: Marion Boyars.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura a) obvezna 1. Bovee, C. L., Thill, J. V. (1992) Marketing, New York: McGraw-Hill. 2. Cantor, B. (1984) Inside Public Relation, New York: Longman Inc. 3. Sillars, S. (1988) Success in Commmunication, London: John Murray. b) dopunska 1. Kane, E. (1987) Doing your own Research, London & New York: Marion Boyars.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu