Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetske mreže posebnih namjena
Kratica: 59P19Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Gorana Novaković
Izvođači:
Opis predmeta: U sklopu kolegija Geodetske mreže posebnih namjena - Projekt, studenti su dužni napisati seminarski rad. Seminarski rad je samostalna stručna obrada izabrane teme, pri čemu se student koristi usvojenim teorijskim i praktičnim znanjem. Pri pisanju seminarskog rada student pokazuje i sposobnost služenja domaćom i stranom literaturom te pretraživanja različitih baza podataka. Ciljevi izrade seminarskog rada su proširenje i produbljenje znanja iz nastavnog programa izabranog kolegija te stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova.

Za pisanje seminarskog rada studenti biraju jednu od ponuđenih tema s popisa. Ukoliko student želi pisati o temi koja nije navedena na popisu, može predložiti novu temu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Novaković, G.: Upute za pisanje seminarskog rada, Geodetski fakultet, Zagreb, 2011.
Preporučena literatura:
2. Samostalni izbor literature vezane uz zadanu temu seminarskog rada.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu