Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Upravljanje zemljišnim informacijama
Kratica: 59P21Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Miodrag Roić
Izvođači:
Opis predmeta: Usvajanje znanja kroz samostalnu izradu, izradu elaborata i tehničkog izvješća te javno
izlaganje izrađenog projekta.

Seminar
Praktikum
Samostalno istraživanje
Terenski rad
Mentorski rad
Konzultacije
Radionice
Diskusija
e-učenje

Ocjenjivanje:

Praktični rad
Projekt
Istraživanje
Seminarski rad
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu