Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u menadžment
Kratica: 36B01Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 15(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Mraović
Izvođači: prof. dr. sc. Branka Mraović ( Seminar )
Opis predmeta: Osim teorijskog rada, studente se vodi i na praktičnu nastavu u brojne tvrtke i institucije iz područja geodezije kao što su Državna geodetska uprava, Gradski ured za katastar i geodetske poslove Zagreb, Gruntovnica, Geofoto, Zavod za fotogrametriju, Geofizika, Institut IGH d.d., Geosfera Karlovac, Geotim Šibenik - Ured ovlaštenog inženjera geodezije Lena Kostovski Zagreb, CadCom, Geo-Gauss - Čakovec, Geopolis, Geo-Grupa d.o.o., Geodata.

Ishodi učenja:
- Definirati koje su osobine ličnosti potrebne za uspješnog menadžera
- Opisati temeljne funkcije menadžmenta (planiranje, organiziranje, vodstvo i kontrola)
- Razlikovati menadžerske uloge u geodetskoj tvrtki i instituciji
- Opisati oblike poslovnog organiziranja
- Razlikovati hijerarhijske razine menadženta u geodetskoj tvrtki i instituciji, i razine njihovih kompetencija i ingerencija
- Analizirati temeljna obilježja menadžerske profesije
- Razlikovati stilove rukovođenja i oblike motivacije koje koriste dionici u geodeziji i geoinformatici
- Usporediti poslovne prakse na domaćim i stranim tržištima
- Sastaviti uspješan tim
- Razlikovati korisne timske uloge
- Znati koristiti kritičko mišljenje u timskom radu
- Opisati osobine ličnosti članova tima
- Definati tipove doprinosa koje članovi tima mogu dati
- Razlikovati vrste timova
- Argumentirati u kojim područjima geodezije oni daju najbolji rezultat
- Razlikovati uspješne i neuspješne timove
- Definirati čimbenike koji dovode do konačnog ishoda rada tima
- Definirati cikluse evaluacijskog istraživanja: 1. procjena potreba, 2. planiranje programa, 3. formativna evaluacija, 4. sumativna evaluacija
- Provesti evaluacijsko istraživanje kako geodetska tvrtka / institucija raspolaže sa svojim resursima
- U kojoj mjeri pojedini resursi pridonose realizaciji ciljeva tvrtke
- Definirati i opisati koncept "tvrtke koja uči" ("learning organization") u geodeziji - kako se geodetske tvrtke i institucije prilagođavaju EU i standardima međunarodnog poslovanja i promjena u poslovnoj okolini
- Definirati temeljnu zadaću menadžera
- Definirati jednadžbu bilance i argumentirati zašto je ona važna za sigurnost poslovnog subjekta
- Opisati kvalitativna obilježja financijskih izvještaja
- Definirati što je to financijska pismenost i zašto je ona važna za profesiju geodetskog inženjera
- Razlikovati oblike financijskih izvještaja i razine financijske pismenosti

Funkcija ishoda učenja
Znanje i razumijevanje
Ciljevi:
- Poznavati dionike i oblike njihovih poslovnih praksi u geodetskim tvrtkama i institucijama
- Steći osnovnu razinu financijske pismenosti
- Primijeniti znanja o dionicima kod traženja zaposlenja i razvoja karijera
- Proširiti opseg svoje zaposlivosti
- Primijeniti čitanje financijskih izvješća na procjenu sigurnosti poslovnih subjekata

U okviru ovog predmeta studenti imaju mogućnost dobiti uvid u promijenjene uvjete
poslovanja u informacijskomj eri i svladati temeljne funkcije menadžmenta. Ako je ključna
riječ kojom se mijenjala priroda poslovanja u korporacijskom svijetu 1980-ih bila vrsnoća, a
1990-ih re-inženjering, tada je nedvojbeno da će desetljeće pred nama biti u znaku riječi
brzina. Tvrtke uče misliti globalno tako da čitav svijet promatraju kao svoje tržište, zato što je
opstanak teško moguć bez da se neprestano povećava prisutnost izvan domaćih teritorija.
Gradnja agresivnih konglomerata u europskoj hi-tech industriji ima kao rezultat megaprojekte
na kojima velike europske tvrtke surađuju međusobno, ali i sa tvrtkama iz US i sa
Dalekog Istoka. Na taj način nužno se otvara problem stvaranja djelotvorne menadžerske
kontrole i koordinacije, ali i kreiranja nove društvene morfologije koja će limitirati
menadžersku kontrolu i posljedično reducirati mogućnost njezinih zloporaba na račun drugih
dionika (stakeholders) i dioničara (shareholders). Teme: Prekretnice u izučavanju
menadžmenta. Međunarodni menadžment i globalno gospodarstvo. Temelji planiranja.
Strateški menadžment i poduzetništvo. Donošenje odluka. Temelji organiziranja. Upravljanje
ljudskim resursima. Temelji vodstva. Vodstvo kroz motivaciju. Formiranje timova. Menadžer
kao inovator. Temelji kontrole. Korporacijska vladavina. Tipovi multinacionalnih korporacija.
Tehnologija i menadžment. Emocionalni menadžment. Leksikon Europske unije ? institucije,
dokumenti, ljudi, događaji. Predmet se može predavati na hrvatskom i engleskom jeziku. Ispit
je pismeni i usmeni.

Razvijene kompetencije (znanja i vještine):

1. Funkcije menadžmenta;
2. Tržište kapitala;
3. Osnovni oblici kompanija;
4. Temelji korporativnog upravljanja;
5. Kako čitati financijska izvješća;
6. Temelji poduzetništva i poduzetničke prakse;
7. Timski rad;
8. Upravljanje ljudskim resursima;
9. Međunarodni menadžment i globalno gospodarstvo;
10. Europska unija. institucije, dokumenti, procesi;
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mraović, B., (1995.) Pobjednici i gubitnici, Organizacijske implikacije tehnološkoga razvoja, Zagreb: Globus.
2. Mraović, B. (2010) Globalni novac, Politička uvjetovanost financijske informacije: socijalna kritika, SKD Prosvjeta, Zagreb, ISBN 978-953-7611-20-0; CIP 741093. (znanstvena knjiga, jezik: hrvatski), broj stranica (number of pages): 336.
3. Mraović, B. (2005) ?Labour Process Theory and Critical Accounting: Conceptualising Managerial Control?, Corporate Ownership & Control: an International Journal, 2 (2), pp. 48-64.
4. Schermerhorn, J. R. Jr. (1996) Management, New York: John Wiley & Sons.
5. Galbraith, J. K. (1995.) Ekonomija u perspektivi, Zagreb: Mate.
6. Galbraith, J. K. (1975.) Novac, Odakle je došao, kamo je otišao, Zagreb: Stvarnost.
Preporučena literatura:
7. Clark, T. (1996) (Ed.) European Human Resource Management, Cambridge: Blackwell.
8. Salaman, G. (1992) (Ed.) Human Resource Strategies, London: SAGE Publications.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu