Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Poslovna komunikacija
Kratica: 11B03Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 15(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Mraović
Izvođači: prof. dr. sc. Branka Mraović ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je dati studentima osnovna teorijska i praktična znanja iz područja poslovne komunikacije u geodetskim tvrtkama i institucijama, u privatnom i javnom sektoru, pri čemu se studente upoznaje i s novim oblicima komunikacije i poslovnog obavještavanja u kontekstu priključivanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

U okviru kolegija nastava je tako koncipirana da nastavni sadržaji što je moguće više odgovaraju potrebama prakse. Studentima se omogućuje posjet kompanijama koje će potencijalno biti njihovi budući poslodavci. Jednako tako, studentima se kroz praktičnu komunikaciju s istaknutim ekspertima omogućuje da dobiju neposredan uvid, metodom vođenja intervjua, promatranja i analize dokumentacije u način na koji se u geodetskim tvrtkama radi sa strankama, odvija poslovna komunikacija, priprema natječajna dokumentacija za dobivanje poslova, naplaćuju poslovi i sl. Studenti su svoju praksu realizirali u brojnim tvrtkama i institucijama kao što su Državna geodetska uprava, Gradski ured za katastar i geodetske poslove Zagreb, Gruntovnica, Geofoto, Zavod za fotogrametriju, Geofizika, Institut IGH d.d., Geosfera Karlovac, Geotim Šibenik - Ured ovlaštenog inženjera
geodezije Lena Kostovski Zagreb, CadCom, Geo-Gauss ? Čakovec.

Sadržaj predavanja: Proces komunikacije. Oblici komunikacije. Socijalna komunikacija. Mrežna komunikacija. Rad s ljudima. Poslovna komunikacija. Važnost poslovne komunikacije za tvrtku. Komunikacija s javnim mnijenjem. Komunikacijski ciklus. Oblici medija: pisani, govorni, vizualni. Čimbenici koji utječu na izbor medija. Komunikacija i informacijske tehnologije. Prednosti i nedostaci komunikacije kroz mreže. Prezentiranje tvrtke na tržištu. Oglašavanje. Elektronički podaci i povjerljivost. Pohranjivanje podataka. Elektroničke konferencije. Komunikacije na radnome mjestu. Komunikacijski kanal. Temeljne faze komunikacijskog ciklusa. Oblici pisane komunikacije. Oblici govorne komunikacije. Vrste sastanaka. Uloga odbora i pravila pri vođenju sastanaka. Komunikacijski ciklus u maloj tvrtki. Sustav y. Horizontalna i vertikalna komunikacija. Komunikacijski ciklus u velikoj tvrtki. Grupe i mreže. Mreže otvorenih kanala. Kombinacija formalne strukture i mreže. Poteškoće u komunikaciji. Loše definiran cilj. Zapreke što su ih prouzročili pošiljatelj i/ili primatelj. Organizacijske zapreke. Eksterne zapreke. Poslovno pismo. Sadržaj i dizajn. Primjeri: potraživanja, pritužbe, isprike. Cirkularna pisma, standardna pisma. Unutarnja komunikacija. Formulari i upitnici. Dizajniranje formulara. Popunjavanja formulara. Korištenje formulara. Formulari iz natječajne dokumentacije. Grafička komunikacija. Uporaba statističkih podataka. Čitanje tablica, grafikona i simbola. Web komunikacija. Pretraživanje podataka po web stranicama. Inteligentno pretraživanje. Kulturni kontekst i sadržaj web stranica. Izvješća. Oblici izvješća. Kratka i duga izvješća. Posebna izvješća.

Sadržaj seminara: Principi i prakse poslovne komunikacije u geodetskim tvrtkama - analiza sadržaja prikupljene dokumentacije iz prethodnih generacija. Primjeri: Gruntovnica, DGU, Gradski ured za katastar i geodetske poslove. Primjeri: Geofoto, Geofizika, Zavod za fotogrametriju, IGH. Formiranje kriterija za odabir tvrtki za potrebe terenskog rada. Studentske prezentacije i nominacije. Profil kompanije: analize web stranica geodetskih tvrtki i institucija. Tvrtke iz primijenjene geodezije i geoinformatike - veće i manje tvrtke. Studentske prezentacije i nominacije za tvrtke: Geogrupa d.o.o., Geopolis, Ni-Al d.o.o., Geoanda d.o.o., Geodata projekt d.o.o., CadCom, Lemax, Reper plus d.o.o., Zavod za fotogrametriju, DGU, Gradski ured za katastar i geodetske poslove, Gruntovnica, IGH. Konačno formiranje uzorka tvrtki za terenski rad, konačne nominacije i glasanje, formiranje studentskih timova, biranje vođa timova. Izrada poslovnih pisama. Analize web stranica geodetskih tvrtki. Analize pisama glavnih direktora dioničarima. Jezik korporacijskih lidera. Izrada upitnika za potrebe terenskog rada. Vježbe vođenja intervjua. Case studije iz geodetskih tvrtki: tehnička izvješća. Pretraživanja web stranica geodetskih tvrtki i institucija. Financijska izvješća. Studentske prezentacije i pisma za tvrtke. Analiza podataka o geodetskim tvrtkama iz uzorka: grafički, vizualni, pisani i govorni podaci. Konstrukcija poslovne informacije u geodeziji. Terenski rad - fokusirani intervjui na temu poslovne komunikacije u geodetskim tvrtkama.

Ishodi učenja

- kako sebe prezentirati poslodavcu
- kako sebe i svoju tvrtku prezentirati u javnosti
- vizualna, pisana i govorna prezentacija
- konstrukcija poslovne informacije u geodeziji
- konstrukcija poslovne informacije u geoinformatici
- rad s klijentima ? korisnicima geoinformacija
- rad s klijentima u sustavu upravljanja zemljištem u Hrvatskoj
- inteligentno pretraživanje web stranica
- analiza korisnih i beskorisnih podataka o geodetskim tvrtkama i institucijama
- predviđanje budućih trendova u poslovnom ponašanju tvrtki u geodeziji.
- organizacija i vođenje sastanaka
- pisanje poslovnih pisama i izvješća
- kulturološke razlike u poslovnim praksama u geodeziji
- strategije i taktike u poslovnim pregovorima
- kako komunicirati s medijima
- poslovno obavještavanje među dionicima u geodeziji i geoinformatici
- povezanost Fakulteta s geodetskim tvrtkama, institucijama i bivšim studentima

Oblici nastave

- predavanja
- seminari
- vježbe
- praktični rad u geodetskim tvrtkama i institucijama
- konzultacije
- e-učenje
- kontinuirana provjera znanja

Ocjenjivanje

Kontinuirano kroz projektne zadatke:

Pismeni
- Izrada prezentacije o tvrtki
- Izrada poslovnog pisma
- Izrada upitnika za potrebe terenskog rada
- Izrada tehničkog izvješća o tvrtki

Usmeni
- Intervju za posao
- Vođenje intervjua u tvrtkama
- Fokusirani intervjui na temu poslovne komunikacije
- Analize dokumentacije

Elektronički mediji
Analize web stranica

Ispit je pismeni i usmeni.

Predmet se može
predavati na hrvatskom i engleskom jeziku. Ispit je pismeni i usmeni.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Smithson, S., Whitehead, J. (1990) Business Communication, Surrey: Croner Publications Ltd
2. McQuail, D., Windahl, S. (1986) Communication Models, London: Longman.
3. Le Poole, S. (1991) Never Take No for an Answer, London: Kogan Page. Slater, R. (1994) Get Better or Get Beaten! New York: IRWIN. King, N. (1991) The Last Five Minutes, London: Simon & Schuster. Lewis, R. D. (2000) When Cultures Colide, London: Nicholas Brealey Publishig. internetski izvori
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu