Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stručna praksa
Kratica: 35A05_12Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 45(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Đuro Barković
izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić
Izvođači: Iva Ališić dipl. ing. ( Terenske vježbe )
Saša Vranić dipl. ing. ( Terenske vježbe )
Radan Vujnović dipl. ing. ( Terenske vježbe )
Opis predmeta: Primjena znanja i vještina stečenih tijekom prva četiri semestra preddiplomskog
studija kroz terenski rad i obradu mjerenih podataka. Izrada geodetskog elaborata za svaki
izvedeni zadatak. Zadaci se definiraju po pojedinim geodetskim područjima u grupama od
max. 5 studenata.

Oblici nastave:
Auditorne vježbe
Terenske vježbe

Ocjenjivanje:
Iz ovog predmeta nema ispita.
Studenti stiču uvjete za potpis predajom elaborata o obavljenim zadacima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Geodetski planovi
Položen : Analiza i obrada geodetskih mjerenja
Položen : Katastar
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu