Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tjelesna i zdravstvena kultura
Kratica: B24C01Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 30(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Dalibor Vračan
Izvođači:
Opis predmeta:

Prijenos informacija i znanja iz kineziologije i fiziologije sporta o utjecaju tjelesne aktivnosti na ukupni psihofizički i socijalni status čovjeka. Usvajanje novih i usavršavanje starih motoričkih znanja i vještina te specijalizacija studenata u kineziološkim aktivnostima pogodnim za svakodnevno sportsko-rekreacijsko vježbanje.


Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 1. SP igre - nogomet - tehnika. Odbojka - tehnika.
 2. SP igre - nogomet - tehnika. Odbojka - tehnika.
 3. SP igre - nogomet - tehnika. Odbojka - tehnika.
 4. SP igre - košarka - tehnika.
 5. SP igre - košarka - tehnika.
 6. SP igre - košarka - tehnika
 7. Parterna gimnastika.
 8. Partnerna gimnastika.
 9. Plivanje - tehnike.
 10. Plivanje - tehnike.
 11. Plivanje - tehnike.
 12. Aerobika - gibanja u prostoru u ritmičkim ciklusima.
 13. Aerobika - gibanja u prostoru u ritmičkim ciklusima.
 14. Stretching - kreiranje malih vježbovnih sustava prema spec. sportu.
 15. Istrajna kretanja u prirodi.

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 1 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu