Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Katastarska izmjera
Kratica: 47DA01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Loris Redovniković
Izvođači:
Opis predmeta: Program predavanja: Katastarska izmjera - analiza postojeće geodetske osnove i projektiranje nove. Analiza neslaganja podataka katastarske evidencije sa stvarnim stanjem uz podršku daljinskih istraživanja. Izbor optimalne metode izmjere. Podjela zemljišta prema načinu i namjeni korištenja. Izrada projekta omeđivanja izmjere zemljišta. Objekt detaljne izmjere, omeđivanje granica područja izmjere, način definiranja granica i izrada skica obilježavanja međnih točaka. Tehnički propisi katastarske izmjere, ocjena kvalitete i razredi točnosti. Dozvoljena odstupanja (stupnjevi tolerancije). Metode katastarske izmjere (fotogrametrijska, polarna i RTK). Kodirana izmjera detalja te izrada plana u analognom i digitalnom obliku. Integracija kodirane tahimetrije i RTK. Izrada skica izmjere i planova. Preciznost i pouzdanost izmjere - kontrole. Postupci izlaganja podataka nove katastarske izmjere. Uređenje građevinskog zemljišta. Snimanje i upis objekata u katastar i zemljišnu knjigu. Izmjera interijera i izrada elaborata etažiranja.
Program vježbi: Kodirana tahimetrija. Izmjera interijera - izrada elaborata etažiranja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Džapo, M.: Izmjera zemljišta. Interna skripta.
2. Medić, V., Fanton, I., Roić, M. (1996): Katastar zemljišta i zemljišna knjiga. Interna skripta.
3. Narodne novine: Zakoni i pravilnici.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu