Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Baze prostornih podataka
Kratica: 47IA01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 10(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Medak
doc. dr. sc. Mario Miler
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj: Sustavi za upravljanje bazama prostornih podataka. Fizički model. Osnovni pojmovi u geoprostornim bazama podataka. Tema. Geografski objekti. Tipične operacije u geoinformacijskim sustavima. DBMS u GIS-u. Primjena relacijskog modela. Integrirani pristup. Logički modeli i upitni jezici. Sheme i upiti. Apstraktni tipovi prostornih podataka. Proširenje podatkovnih modela apstraktnim tipovima. Geometrijski tipovi podataka kao proširenje osnovnog skupa. SQL3. Razvoj prostornih ADT. Topološki predikati u ispitivanju odnosa prostornih objekata. Metode prostornog pristupa. Bplus stablo. Strukture prostornih podataka. Linearno stablo četvorina. z-sortirano stablo. R-stablo. R* stablo. Rplus stablo. Obrada upita. Optimalni ulazno-izlazni algoritmi. Prostorno spajanje (spatial join). Kompleksni upiti. Komercijalni i slobodni sustavi za upravljanje bazama prostornih podataka.

Ishodi učenja:
- razlikovati monolitni desktop GIS od baze prostornih podataka.
- klasificirati modele prostornih podataka prema njihovoj funkcionalnosti.
- kreirati bazu prostornih podataka uz primjenu otvorenih međunarodnih standarda.
- ilustrirati metode indeksiranja prostornih podataka na primjerima koji integriraju više disciplina.
- primijeniti i usporediti algoritme računalne geometrije u bazama prostornih podataka.
- procijeniti mogućnosti baza prostornih podataka za spremanje i obradu višedimenzionalnih objekata.

Oblici nastave: predavanje (15x 2 sata), vježbe (10x 2 sata), seminari (5x 2 sata)
Razina primjene tehnologije e-učenja: 2

Uvjeti za dobivanje potpisa:
- nazočnost na 70% nastave,
- pravodobno izrađen individualni projekt,
- minimalno ukupno 10 bodova (od 40 mogućih) iz dva međuispita.

Ocjenjivanje:
Primjenjuje se kontinuirano praćenje studenata: tijekom semestra će se održati dva međuispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x20=40 bodova. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 21 bod (od 40 mogućih) na međuispitima.

Ocjena = M1 + M2
M1, M2 - bodovi na međuispitima.

Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
Bodovi Ocjena
21 do 25 dovoljan (2)
26 do 30 dobar (3)
31 do 35 vrlo dobar (4)
36 do 40 izvrstan (5)

Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogućih bodova pismenog dijela ispita.

Nastavu je moguće održavati i na engleskom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rigaux, Scholl, Voisard (2002): Spatial Databases with application to GIS. Morgan Kaufmann.
Preporučena literatura:
2. Shekhar, Chawla (2004): Spatial Databases ? A Tour. Prentice Hall.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu