Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Podrška upravljanju prostorom
Kratica: 47IA02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Miodrag Roić
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod, Načela sustava upravljanja zemljištem, Ključni upisnici nekretnina i njihova povezanost s ostalim upisnicima. 3D Izmjera i modeliranje u svrhu upisa u službene upisnike. Katastar i zemljišna knjiga, LPIS - ARKOD, Land Registry, Torrensov katastar, 3D izmjere i obrada mjerenja. Teorija i procesi upravljanja zemljištem, Službeni upis građevina i dijelova. Etažiranje i izrada elaborata o diobi nekretnine na posebne i zajedničke dijelove. Poduložak. Strategija uvođenja zemljišnog informacijskog sustava, Homogenizacija katastarskog plana. Modeliranje obilježja zemljišta. 3D Katastar. Formati podataka. Normizacija, Model područja upravljanja zemljištem (LADM), Korisnici sustava upravljanja zemljištem. Korištenje različitih vrsta podataka. Povezanost elektroničkog katastra s drugim upisnicima. Održavanje i dopunjavanje informacijskog sustava. Korištenje sustava. Vizualizacija i izrada prikaza.

Ishodi učenja:

- izrađivati modele zemljišta
- pratiti i usvajati znanja o geoinformacijskim normama i standardima
- upravljati spremištima prostornih podataka
- usporediti usluge zemljišnih informacijskih servisa
- obraditi i analizirati podatke u službenim upisnicima
- obraditi i analizirati podatke ostalih spremišta podataka
- sudjelovati u stručnim raspravama i prezentirati mišljenja o nekretninama

Oblici nastave:
- predavanja
- projektantske vježbe
- seminar
- praktikum
- samostalno istraživanje
- terenski rad
- mentorski rad
- konzultacije
- radionice
- diskusija
- e-učenje


Način izvođenja nastave:

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Ocjenjivanje:

Kontinuirano: 2 međuispita, projekti, mogućnost oslobađanja od polaganja ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3. Narodne novine: Propisi
4.
6.
Preporučena literatura:
5.
7.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu