Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Navigacija
Kratica: 48DA01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Bačić
Izvođači:
Opis predmeta: Kratak pregled osnova navigacije. Navigacija primjenom sustava za satelitsko pozicioniranje. Apsolutne metode opažanja s GPS-om (apsolutna i DGPS). Garantirana i ostvariva točnost pozicioniranja apsolutnim metodama opažanja (apsolutna, DGPS). Razine točnosti DGPS-a. Kombinacija koda i faze za povećanje točnosti DGPS-a. Izvori pogrešaka kod apsolutnih metoda i njihov utjecaj na rezultate mjerenja. Svojstva, način uporabe i mogućnosti GPS uređaja za navigacijske primjene. Svojstva, način uporabe i mogućnosti GPS softvera za navigacijske primjene. Primjena navigacijskih uređaja u geodeziji i geoinformatici. Primjena navigacijskih uređaja za negeodetske aplikacije (transport, zaštita okoliša, poljoprivreda i šumarstvo, sport, rekreacija i dr.)
U praktičnom dijelu (vježbe) upoznavanje sa navigacijskim GPS uređajima i softverima za obradu podataka, izvođenje praktičnog terenskog zadatka, te izrada tehničkog izvješća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Bačić, Ž. i Bašić, T: Satelitska geodezija (interna skripta), Geodetski fakultet, Zagreb, 1999.
2. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Colins J.: GPS Theory and Practice, 2001.
3. Bilajbegović, A., Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H.: GPS u teoriji i praksi, 2000.
4. Kayton, M.: Navigation Land, Sea, Air & Space. The Institute of electrical and Electronics Eng., New York, 1989.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu