Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Integrirani sustavi u geomatici
Kratica: 59IA01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Bačić
Izvođači:
Opis predmeta: U teorijskom dijelu predmeta (predavanja) obraditi će se slijedeća poglavlja: navigacija i pozicioniranje, permanentne GNSS mreže, virtualne referentne točke, primjena permanentnih GNSS mreža s naglaskom na CROPOS i njegovu kvalitetu, OTF algoritmi, integracija senzora, svrha integracije, primjer jednostavne integracije GPS+odometar, koraci u integraciji senzora, integracija senzora GPS+INS, integracija senzora u navigacijske svrhe, mobilno kartiranje,
integracija senzora i daljinska istraživanja, integracija GNSS-a i GIS-a, pasivna i aktivna uloga GIS sustava, značaj prostornih podloga, interpretacija.

U praktičnom dijelu predmeta (vježbe) studenti će podijeljeni u male grupe po 3 obraditi jedan projektni zadatak pod zajedničkim nazivom " Integracija senzora za mjerne navigacijske i upravljačke svrhe" na jednu od ponuđenih konkretnih tema. Zadaća grupa je prikupiti literaturu, analizirati sadržaj, sumirati i prezentirati spoznaje u nekoliko koraka te napisati seminar na temu izabrane integraciju. Forma završne predaje projektnog zadatka je pisana radnja + prezentacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu