Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diplomski rad
Kratica: 59D01Opterećenje: 150(P) + 150(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nevio Rožić
prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta:
Samostalno i uz vodstvo mentora i voditelja u okviru izabrane/dodijeljene teme provesti istraživanje i pisanje diplomskog rada koje je izvedivo u tri mjeseca. Diplomski rad u pravilu ima do maksimalno 100 stranica.

Izvedba i ocjenjivanje:

Nositelji predmeta: predstojnici zavoda
Izvođači predavanja: mentori
Izvođači vježbi: mentori i voditelji

Studenti su dužni pohađati nastavu (70%). Mentor zadužen za praćenje studentovog angažmana kroz semestar. Pohađanje nastave ? prema rasporedu, na terenu, na praksi, drugi oblici rada, samostalni rad.

Student/ica brani temu u 4. tjednu nastave u okviru javne prezentacije od 5-10 minuta nakon čega mentori, voditelji, nositelji i ostali prisutni mogu postavljati pitanja. Ukupno trajanje obrane teme treba biti u okviru 15 minuta.

Student/ica prezentira rezultate provedenihistraživanja u 14. tjednu nastave u okviru 15 minuta nakon čega mentori, voditelji, nositelji i ostali prisutni mogu postavljati pitanja. Ukupno trajanje prezentacije treba biti u okviru 20 minuta.

Prisustvovanje javnim obranama/prezentacijama za diplomande je obvezno u svim terminima u kojima se obavljaju obrane na pojedinom Zavodu kojem pripada njihov mentor.

Studenti su dužni do kraja semestra predati radnu verziju teksta diplomske radnje. Predaja radne verzije je uvjet za dobivanje potpisa i ocjene iz predmeta Diplomski rad. Mentor će u roku od tjedan dana ocijeniti studentov rad i evidentirati ocjenu iz predmeta Diplomski rad u ISVU-u. Izradu konačne verzije diplomskog rada te proceduru za prijavu diplomskog ispita student će obaviti u dogovoru s mentorom.

Ishodi učenja:

Znanja u polju geodezije:
- sustavno upotrijebiti znanja stečena na studiju
- dokazati kompetentnost u području struke kao i šire znanje
- moći analizirati i sintetizirati sadržaj relevantne literature koja se odnosi na temu radnje

Osobne i stručne sposobnosti:
- planirati, izraditi i dokumentirati projekt/zadatak u okviru dodijeljene teme
- formulirati problem, planirati i provesti zadaće u okviru zadanog vremenskog roka
- pronaći i procijeniti literaturu
- preuzimati inicijativu vezano uz planiranje i izradu rada

Timski rad i komunikacija:
- pokazati sposobnost jasnog prezentiranja te sposobnost argumentiranog zaključivanja u pisanom obliku u okviru radnje i usmeno u okviru prezentacije rezultata istraživanja
- kritički propitivati i analizirati radove drugih studenata
- tražiti potporu i savjet mentora i/ili voditelja kada je to potrebno
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu