Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Daljinska istraživanja
Kratica: B35A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Andrija Krtalić
Izvođači:
Opis predmeta: Teme iz osnova daljinskih istraživanja (Dl) u okviru jednosemestralnog predmeta daju osnovna znanja komplementarna onima koja su nužna za fotogrametriju (FG). Time se omogućava cjelovito razumjevanje snimanja i interpretacije u Dl (tematska interpretacija, višekenalni senzori i izvan vidljivog valnog područja). Multispektralna i multisenzorska Dl raspolažu velikim potencijalom za tematski opis snimane scene. Prostorna kvaliteta i točnost snimaka Dl se približava prostornoj točnosti FG snimaka, koji su ili pankromatski ili u najviše tri spektralna
kanala. Paradigma interpretacije multispektralnih i multisenzorskih snimaka sve više se
primjenjuje u interpretaciji u FG, a paradigma osiguravanja prostorne kvalitete iz FG prenosi se sve više i u DI.
Osnovni pojmovi, definicije DI
Uporabne značajke elektromagnetskih valova koje se rabe u DI Pasivni i aktivni senzori i sustavi za zrakoplovno i svemirsko snimanje. Uporabne značajke senzora. Digitalne snimke, principi digitalne obrade. Osnovni principi i metode tematske interpretacije DI, Popravljanje snimki. Filtriranje. Isticanje, izdvajanje, rankiranje i redukcija količine obilježja. Automatka klasifikacija. Nadzirana klasifikacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Bajić (preradio A. Krtalić), Daljinska istraživanja, rukopis predavanja (2011).
2. A Canada Centre for Remote Sensing, Remote Sensing Tutorial: Fundamentals of Remote Sensing (2011) (http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals_e.pdf)
Preporučena literatura:
3. T.M. Lillesand, R.W. Kiefer, Remote sensing and image interpretation, IH-rd edition, John Wiley and Sons, New York, 2000.
4. M. Oluić, Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira, sateliti, senzori, primjena. HAZU i GEOSAT, Zagreb, 2001.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Fizika
Položen : Osnove statistike
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu