Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u sociolingvistiku

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Krešimir Mićanović

Izvođači:

prof. dr. sc. Krešimir Mićanović (S)

Opis predmeta:
Kolegij je osmišljen kao uvod u sociolingvistiku, disciplinu koja proučava jezik u društvenom kontekstu. Unutar kolegija razradit će se temeljne sociolingvističke teme, npr. raslojavanje jezika, jezik i identitet, jezično planiranje/jezična standardizacija. Posebna će se pozornost usmjeriti na oblikovanje standardnog jezika/varijeteta i njegova odnosa spram nestandardnih varijeteta. Proanalizirat će se također i temeljni sociolingvistički pojmovi, npr. jezična zajednica, komunikacijska kompetencija, diglosija, prestiž, jezična lojalnost. Cilj kolegija: Stjecanje temeljnih znanja i ovladavanje pojmovima iz sociolingvistike, osposobljenost studenata za razumijevanje sociolingvističkih tema i problema.
Obavezna literatura:

1. Halwachs, Dieter W. (2001), Sociolingvistika. U: Glovacki-Bernardi, Z. (ur.), Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga. (str. 191-216)

2. Trask, Robert Lawrence (2005), Temeljni lingvistički pojmovi. Zagreb: Školska knjiga (natuknice: diglosija, dvojezičnost/bilingvizam, društveno raslojavanje jezika, etnografija govora, jezična zajednica, jezično planiranje, jezik i ideologija, jezik i moć

3. Trudgill, Peter (1995/2000), Sociolinguistics: an introduction to language and society. London: Penguin Books.

Preporučena literatura:

4. Brozović, Dalibor (1996), Sociolingvistika prema genetskoj i tipološkoj lingvistici. Suvremena lingvistika, 22, 41-42: 87-94.

5. Haugen, Einar (1974), Dijalekt, jezik, nacija. Kultura, 25: 74-88.

6. Mićanović, Krešimir (2006), Hrvatski s naglaskom: standard i jezični varijeteti. Zagreb: Disput. (str. 19-49)

7. Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika (1999). Zagreb: Matica hrvatska. Prir. Marko Samardžija.

8. Silić, Josip (2006), Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput. (str. 17-39)

9. Škiljan, Dubravko (1988), Jezična politika. Zagreb: Naprijed. (str. 7-62)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar