Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija spolnosti

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Izvođači:

prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer (S)

Opis predmeta:
Okvirni sadržaj predmeta: Nastava se temelji na interdisciplinarnom (seksološkom) pristupu koji uključuje biološke i psihosocijalne determinante seksualnog ponašanja. Kolegij uključuje i studentska istraživanja. U predavanjima se obrađuju sljedeće teme anatomija, fiziologija i endokrinologija ljudske spolnosti; uvod u dijakronijsku (povijesnu) i sinkronijsku (antropologijsku) analizu seksualnosti; povijest seksologijskih istraživanja; metodologijske specifičnosti istraživanja seksualnosti; suvremene psihosocijalne i sociologijske teorije seksualnosti; seksualne manjine; komercijalizirana seksualnost (prostitucija i pornografija); povijest i smisao seksualne edukacije; seksualno zdravlje i poremećaji; trend medikalizacije ljudske seksualnosti; te uvod u seksualnu terapiju. Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s teorijama i istraživanjima vezanim uz ljudsku seksualnost. Studente se nastoji osposobiti za razumijevanje i analizu psihosocijalnih i sociokulturnih odrednica ljudske seksualnosti, te pripadajućih društvenih kontroverzi.
Obavezna literatura:

1. Abramson, P., Pinkerton, S. O užitku razmišljanja o naravi ljudske spolnosti. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk ; Hrvatsko sociološko društvo, 1998.

3. McNair, B. Striptiz kultura seksualnost, mediji i demokratizacija žudnje. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004.

Herzog, D. (2015): Seksualnost u Europi XX. stoljeća

Ishodi učenja:

1. Imenovati i opisati temeljne teorijske modele ljudske spolnosti

2. Objasniti, koristeći se primjerima, važnost kulture u oblikovanju ljudske spolnosti

3. Opisati standardni model ljudske seksualne reakcije

4. Usporediti vrste seksualne edukacije mladih

5. Objasniti promjene u konceptualizaciji i društvenom tretmanu seksualnih manjina kroz povijest

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar