Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Indijska filozofija I

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

Associate Professor Goran Kardaš, PhD

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Upoznati studente s temeljnim konceptima i tematskim okvirima predklasične indijske filozofije Metode podučavanja: predavanje, diskusija Metode ocjenjivanja: Pohađanje nastave, seminarski rad
Obavezna literatura:

1. Počeci indijske misli. Izbor (vede, upanišade, Bhagavad-gita, socijalno-politička misao), izbor, predgovor, napomene i glosar Rada Iveković, Beograd: Bigz, 1981.

2. Rada Iveković, Pregled indijske filozofije, Zagreb: Zavod za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bibl. Filozofska misao, 1981.

3. M. Hiriyanna, Osnove indijske filozofije, Zagreb: Naprijed, 1980. (s uvodnom studijom Č. Veljačića)

Preporučena literatura:

4. Giuseppe Tucci, Istorija indijske filozofije, Beograd: Nolit, 1981.

5. Sarvepali Radakrišnan (S. Radhakrishnan), Indijska filozofija I-II, Beograd: Nolit, 1964. (s uvodnom studijom Čedomila Veljačića o neohinduističkoj filozofiji).

6. Čedomil Veljačić, Razmeđa azijskih filozofija I-II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1978.

7. Praxis 3-4, Zagreb, 1973. (upanišade, buddhizam)

8. Radoslav Katičić, Stara indijska književnost. Sanskrtska, palijska i prakrtska, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973.

Legenda

  • P - Predavanja