Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Islamska civilizacija (I)

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vjeran Kursar

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Vjeran Kursar (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznati studente s povijesnim pretpostavkama nastanka i širenja islama te s temeljnim pojmovima i kulturno-povijesnim karakteristikama islama i islamske civilizacije. Metode podučavanja: Predavanje, čitanje i analiziranje odabrane literature, pisanje i izlaganje seminarskih radova. Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se: redovno prisustvo studenta (15%) i aktivno sudjelovanje u nastavi (15%); seminarski radovi (10%) i njihova usmena prezentacija (15%) i završni pismeni ispit - test (30%) i usmeni (15%). Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.
Obavezna literatura:

1. Hiti, Filip, Istorija Arapa, I.P. "Veselin Masleša", Sarajevo, 1967. (ili druga izd.)

2. Smailagić, Nerkez, Klasična kultura islama, sv. I i II, Zagreb, 1976-77.

3. Kur'an s prijevodom na bosanski jezik. Preveo s arapskog jezika Esad Duraković. Svjetlost, Sarajevo, 2004. (Ili neko drugo izdanje s arapskim tekstom i prijevodom: Enes Karić ili Besim Korkut).

4. Armstrong, Karen, Islam: kratka povijest, Alfa, Zagreb, 2008.

5. Du Ry, Carel, J. Islamski svijet. Preveo Zvonimir Sušić, Rijeka,1971.

Preporučena literatura:

6. Espositto, John L, Što bi svatko trebao znati o islamu, Zagreb, 2003.

7. Svijet islama. Vjera - Narodi - Kultura. Priredio: Bernard Lewis, "Jugoslovenska revija" i "Vuk Karadžić", Beograd, 1979.

8. Glinka, Joachim, Biblija i Kur'an. Što ih povezuje, što razdvaja?. Preveo Mato Zovkić. (2007)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar