Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Historija srpskog jezika

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Virna Karlić

Izvođači:

doc. dr. sc. Virna Karlić (S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: upoznati studente s osnovnovama historije srpskoga jezika: periodizacijom, metodama istraživanja, osnovnom terminologijom i pojedinim razdobljima srpske pismenosti: počeci pismenosti, staroslavenski jezik, srpskoslavenski jezik, ruskoslavenski jezik, slavenosrpski jezik, narodni jezik u 18. stoljeću, reforma Save Mrkalja, Vukova reforma, povijest ćirilice, razvoj beogradskog stila. Čitanje i analiza izvornih tekstova, kritičko čitanje literature. Aktivnost studenata na seminaru ulazi u konačnu ocjenu, a nakon odslušanog kolegija studenti polažu pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Ivić, Pavle: Pregled istorije srpskog jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad

2. Milanović, Aleksandar, Kratka istorija srpskog književnog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004

Preporučena literatura:

3. Mladenović, Aleksandar, Slavenosrpski jezik, Književna zajednica Novog Sada-Dečje novine, Novi Sad 1989.

4. Ivić, Pavle: O Vuku Karadžiću, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2001.

5. Ivić, Pavle: Srpski narod i njegov jezik, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2001.

Ishodi učenja:

1. Definirati, opisati i objasniti osnovne (socio)lingvističke pojmove

2. Objasniti predmet bavljenja historijske lingvistike, njezine metode i njezino mjesto među drugim lingvističkim disciplinama

3. Opisati i objasniti periodizaciju razvoja srpskog knjiženog jezika kroz povijest

4. Opisati pojedine faze razvoja srpskog knjiženog jezika kroz povijest, objasniti njihova obilježja i poznavati njihove glavne predstavike

5. Čitati i analizirati izvorne tekstove iz pojedinih razvojnih faza srpskog književnog jezika

6. Kritički čitati i tumačiti literaturu o jezičnopovijesnoj problematici

7. Procijeniti vlastite interese i kompetencije

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar