Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost - čitanja i analize

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zvonko Kovač

Izvođači:

prof. dr. sc. Zvonko Kovač (S)

Opis predmeta:
Naziv studija: Dodiplomski studij južne slavistike Naziv kolegija: Suvremena slovenska književnost (čitanja, analize) ECTS-a: 4 Jezik: hrvatski i slovenski Trajanje: 1 semestar (ljetni) Status: obvezatni za studente IV. semestra Dodiplomskog studija južne slavistike, izborni za studente Fakulteta Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno Uvjeti: bez uvjeta Sadržaj: Predavanja se nastavljaju u seriji predavanja iz kolegija Razdoblja i vrste slovenske književnosti, a u seminarima se analiziraju tekstovi suvremenijih autora, komentiraju noviji prijevodi i čitaju studentski seminarski radovi o suvremenom slovenskom pjesništvu, suvremenim proznim i dramskim tekstovima te o esejističko-kritičkim tekstovima, nastalima od 1950. do 2000. godine. Posebna pozornost bit će posvećena djelima Tomaža Šalamuna i Drage Jančara, koja će biti i obavezna lektira. Izbor je ograničen, prije svega, tekstovima koji su prevedeni na hrvatski (bosanski ili srpski) jezik, a prema interesu i mogućnostima studenata može biti proširen drugim važnim i zanimljivim, a neprevedenim djelima. Cilj: Upoznavanje studenata sa suvremenim, pa i aktualnim stanjem slovenske književnosti, esejistike, književne kritike i znanosti o književnosti. Ispit: Održan referat i predan seminarski rad te usmeni ispit (za one koji nastavljaju studij slovenske književnosti ili za one koji žele povisiti ocjenu seminarskog rada).
Obavezna literatura:

1. Janko Kos, Pregled slovenskega slovstva, DSZ, Ljubljana, 2001. (i druga izdanja).

2. Slovenska književnost III (Pogačnik, Borovnik, Dolinar, Poniž, Saksida, Stanovnik, Štuhec, Zadravec), DSZ, Ljubljana, 2001. (selektovno).

3. Obzorja jezika / Obdobja jezika, Poezija Tomaža Šalamuna, Ur. Z. Kovač, K. J. Kozak, B. Pregelj, FF pres, Zagreb, 2014.

4. Latković, Ivana - Kovač, Zvonko, Ogoljavanje identiteta stranca (Udio povijesti, između reformacije i tranzicije, u Jančarevu romanu Galijot) / Slavia Centralis, 1 (2008), 1 ; str. 81-95.

5. Djela autora koja se analiziraju u seminaru (s naglaskom na tekstove Tomaža Šalamuna i Drage Jančara).

Preporučena literatura:

6. Sončnice poldneva, Antologija slovenske poezije, Ljubljana, Mihelač, 1993.

7. Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje, Zbornik radova, Ljubljana, 2003.

8. Franc Zadravec, Slovenski roman 20. stoletja, Tretji analitični del in sinteze, Založba Franc-Franc, SAZU/ZIFF, Murska Sobota/Ljubljana, 2005.

9. Latković, Ivana - Kovač, Zvonko, (Ne)izrekljiva izkušnja taborišča in smrti / U: zbrala in uredila Barbara Pregelj, Krištof Jacek Kozak (ur.). Poetika slovenstva : družbeni in literarni opus Borisa Pahorja. Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 27-41.

10. Zvonko Kovač, Slovenska ljubavna kraća pripovjedna proza kroz razdoblja slovenske književnosti, Obdobja 23 - Metode in zvrsti, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006., str. 229-238.

11. Edvard Kocbek in Hrvaška, u: Irena Novak Popov, Izkušnja in pripoved, Literarno-umetniško društvo Lietartura, Ljubljana, 2008.

12. Slovenska književnost po letu 1990, u: Alojzija Zupan Sosič, Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu, Litera, Maribor, 2011.

13. Vmesnost in sodobni slovenski roman (1990-2005), u: Alojzija Zupan Sosič, Robovi mreže, robovi jaza, Sodobni slovenski roman, Litera, Maribor, 2006.

Ishodi učenja:

1. klasificirati i opisati procese unutar suvremene književnosti, s osobitim osvrtom na slovensku i južnoslavenske književnosti

2. usporediti i komentirati kulturne procese unutar suvremene slovenske i hrvatske književnosti

3. znati razlikovati i opisati različite etape u opusu Šalamuna i Jančara

4. samostalno istražiti i izdvojiti interkulturne aspekte Salamunova djela i djelovanja

5. znati raspoznati, analizirati i prezentirati osnovne narativne dionice u Jančarevu proznom opusu

6. vrednovati i znati obraniti stavove o pojedinim tekstovima opusa, kao i odnose izabranih autora s drugim autorima suvremene slovenske književnosti

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar