Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Filozofija povijesti: Osnovni problemi

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Lino Veljak

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Studenti se u sustavnom i problematskom obliku informiraju o temeljnim problemima filozofije povijesti i relevantnim orijentacijama filozofijskog pristupa povijesti, te potiču na samostalan istraživački rad i promišljanje problematike, kao i na interdisciplinaran i multidisciplinaran pristup temama filozofije povijesti. Metode podučavanja: Predavanja s diskusijom. Metode ocjenjivanja: Evaluaciju ukupnog rada u kolegiju, te usmeni ispit na temelju tri odabrana djela iz literature
Obavezna literatura:

1. Vico, G. B., Načela nove znanosti, Naprijed, Zagreb 1982.

2. Kant, I., Um i sloboda, Mladost, Beograd 1984.

3. Hegel, G. W. F., Filozofija povijesti, Naprijed, Zagreb 1966. (i druga izdanja)

4. Nietzsche, F., O koristi i šteti istorije za život, Grafos, Beograd 1977. (i druga izdanja)

5. Condorcet, Nacrt povijesnog prikaza napretka ljudskog duha, Politička kultura, Zagreb 2001.

Preporučena literatura:

6. Turgot, Napredak i povijest, Politička kultura/USF, Zagreb 2003.

7. Comte, A., Kurs pozitivne filozofije, Kultura, Beograd 1982; Univerzitetska riječ, Nikšić 1989. (i druga izdanja)

8. Marx, K./Engels F., Rani radovi, Naprijed, Zagreb 1967. (i druga izdanja)

9. Makanec, J., Uvod u filosofiju povijesti, HSN, Zagreb 1993.

10. Spengler, O., Propast Zapada, Demetra, Zagreb 1998.

11. Bloch, E., Duh utopije, BIGZ, Beograd 1982.

12. Veljak, L., "Ibn Haldun i Vico", dostupno na mrežnim stranicama fakulteta

Legenda

  • P - Predavanja