Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Talijanski jezik za akademske potrebe 1

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

dr. sc. Arijela Fabrio, v. pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Usvajanje osnovnih jezičnih i gramatičkih struktura, vokabulara i čitanja u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz početno pisanje i komunikaciju temeljenu na svakodnevnim situacijama iz područja načina života, kulture i civilizacije Italije.
Obavezna literatura:

1. Loredana Chiappini, Nuccia de Filippo: Un giorno in Italia 1, 2002., Bonacci editore, Roma2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore 3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze

2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore

3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze

4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze

5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma

6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze

Preporučena literatura:

7. dr. Jernej, J.: Konverzacijska talijanska gramatika, 1982., Školska knjiga

8. Amato, C.: Mondo Italiano, Bonacci editore, 1999., Roma

9. Enciclopedia Garzanti Universale, Aldo Garzanti Editore, 1998.

10. Vježbe i materijali sa Internetskih stranica.

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika