Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Tanja Trška

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Nastavni program izbornog predmeta daje pregled venecijanskog slikarstva od XV. do XVIII. stoljeća s naglaskom na najvažnije protagoniste umjetničkih zbivanja i stilske mijene unutar venecijanske slikarske škole. Obrada materijala organizirana je kronološki, a obuhvaća različite slikarske vrste (oltarnu palu, portret, alegorijski dekorativni ciklus) i njihov razvoj tijekom stoljeća u kontekstu venecijanske slikarske škole, s posebnim osvrtom na djela umjetnika venecijanske slikarske škole u domaćoj likovnoj baštini. Posebna pozornost posvećena je raznovrsnosti naručiteljske aktivnosti (privatne i javne narudžbe i njihove namjene, venecijanske bratovštine i Republika kao naručitelji, slikarsko djelo u službi iskazivanja vjerskoga i političkoga identiteta) te kontekstualizaciji umjetničkih djela u vremenu i prostoru i njihovom sagledavanju u izvornom okruženju. Predmet predviđa vježbe stilske analize na djelima najznačajnijih predstavnika venecijanske slikarske škole, s ciljem prepoznavanja formalnih i stilskih odlika slikarskog izraza pojedinih umjetnika, ali i općih karakteristika venecijanske slikarske škole u razdoblju renesanse i baroka. Metode podučavanja: Predavanja; analize; terenska nastava; samostalni zadatci; e-učenje. Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit (kolokvij); vježbe atribucije.
Obavezna literatura:

1. Radni materijal dostupan svakom studentu putem sustava za učenje na daljinu Omega (prezentacije, odnosno skenirane reprodukcije s legendama i tekstovima).

2. Filippo Pedrocco, The art of Venice: from its origins to 1797, Firenca; New York: Scala; Riverside, 2002.

3. Peter Humfrey, Painting in Renaissance Venice, New Haven; London: Yale University Press, 1996.

4. Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy: 1600 to 1750, 5. izd., New Haven; London: Yale University Press, 1982. [1958.], ili kasnija revidirana izdanja (3 sv.); poglavlja: I.5: "Painting outside Rome: Venice"; II.14: "High Baroque Painting and its Aftermath: Painting outside Rome - Venice"; III.19: "Painting: Venice - Sebastiano Ricci and Piazetta - Pellegrini, Amigoni, Pittoni, Balestra - Giambattista Tiepolo (1696 - 1770)".

5. Francis Haskell, Patrons and Painters: A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, New York; Evanston; San Francisco; London: Harper and Row, 1971. [1963.], Part III: "Venice", str. 245-383.

Preporučena literatura:

6. Peter Humfrey, The altarpiece in Renaissance Venice, New Haven: Yale University Press, 1993.

7. Roberto Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze: Sansoni editore, 1952. (ili kasnija izdanja).

8. La pittura in Italia: Il Quattrocento, (ur.) F. Zeri, Milano: Mondadori Electa, 1987.

9. La pittura in Italia: Il Cinquecento (ur.) G. Briganti, Milano: Mondadori Electa, 1988.

10. La pittura in Italia: Il Seicento (ur.) M. Gregori, E. Schleier, Milano: Mondadori Electa, 1989.

11. La pittura: Il Settecento (ur.) G. Briganti, Milano: Mondadori Electa, 1990.

12. Rodolfo Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento (2 sv.), Milano: Alfieri, 1981.

13. Rodolfo Pallucchini, La pittura nel Veneto: Il Settecento (2 sv.), Milano: Electa, 1995.

Legenda

  • P - Predavanja