Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Opterećenje:
60(TJ)
Izvođači:

Igor Čović, prof., v. pred. (TJ)

mr. sc. Snježana Kovač Bulić, pred. (TJ)

Opis predmeta:
1. sat : Uvodno predavanje 2. - 60. sata : vježbe prema rasporedu u dvorani ili pješačke ture prema dogovoru

Legenda

  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja