Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ansambl tradicijske glazbe 4

Šifra:
198783
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

doc. dr. sc. Joško Ćaleta (P)

Opis predmeta:
Predmet je osmišljen tako da svake akademske godine kroz dva semestra vodi do oblikovanja i izvedbe koncertnog programa posvećenog jednoj temi ili jednom od regionalnih stilova tradicijske glazbe. U skladu sa suvremenim pristupima podučavanju tradicijske glazbe način poduke gotovo u potpunosti počiva na auditivnim metodama (slušanju postojećih zvučnih terenskih zapisa pohranjenih u audiovizualnim arhivima; izravnom susretu i zajedničkom muziciranju s izvođačima tradicijske glazbe tijekom terenskih istraživanja) i tek manjim dijelom na rekonstrukcijama repertoara koje počivaju na notnim zapisima (transkripcijama tradicijske glazbe prikupljenima terenskim melografskim radom starijih generacija etnomuzikologa). U realizaciji planiranih sadržaja predmeta stoga podjednako važno mjesto pripada terenskom i arhivskom radu (koje u najvećoj mogućoj mjeri ovisi o aktivnom participiranju samih studenata), kao i zajedničkom radu ansambla na uvježbavanju i izvođenju odabranog repertoara s ciljem što većeg približavanja stilskim osobitostima i estetskim načelima odabranih glazbenih tradicija.
Ishodi učenja:

1. poznavanje i umijeće izvedbe tradicijskog repertoara

2. poznavanje specifičnosti pojedinih stilova tradicijske glazbe

3. samostalnost u istraživanjima rjeđe izvođenih repertoara tradicijske glazbe

4. umijeće oblikovanja koncertnih programa

5. sposobnost usvajanja novog repertoara kroz glazbenu interakciju s tradicijskim glazbenicima

6. vještina muziciranja u različitim stilovima i žanrovima tradicijske glazbe

Legenda

  • P - Predavanje