Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sistematska muzikologija 2

Šifra:
213861
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
20(P) + 25(S)
Izvođači:

prof. dr. sc. Dalibor Davidović (P, S)

Opis predmeta:
Kolegij je zamišljen kao rad na samostalnom ili skupnom studentskom istraživačkom projektu u rasponu od odabira teme i prikladne metode, preko planiranja tijeka i provedbe istraživanja do usmenog izlaganja o rezultatima istraživanja i pisanja seminarskoga rada koji počiva na samostalno provedenom istraživanju. Tematski fokus odabire se kroz diskusije sa studentima, a uvid u temu istraživanja produbljuje se kroz predavanja, zajedničke rasprave o odabranim poglavljima stručne literature i analize pojedinačnih studija slučaja. Budući da rad na svakoj konkretnoj temi uključuje i upoznavanje s relevantnom stručnom literaturom, kolegij se može slušati i neovisno o tomu je li student odslušao kolegij Sistematska muzikologija 1.
Obavezna literatura:

1. Chion, Michel (1994): Audio-Visions: Sound on Screen, New York: Columbia University Press. Cox, Christoph & Warner, Daniel (ur.) (2004): Audio Culture: Readings in Modern Music, New York: Continuum. Kahn, Douglas (1999): Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts, Cambridge - London: MIT Press. LaBelle, Brandon (2015): Background Noise: Perspectives on Sound Art, New York - London - Oxford - New Delhi - Sydney: Bloomsbury. Motte-Haber, Helga de la (1999): Klangkunst: Tönende Objekte und klingende Räume, Laaber: Laaber.

Preporučena literatura:

2. Chion, Michel (2009): Film, a Sound Art, New York: Columbia University Press. Cobussen, Marcel & Meelberg, Vincent & Truax, Berry (ur.) (2017): The Routhledge Companion to Sounding Art, New York: Routhledge. Kane, Brian (2014): Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice, Oxford: Oxford University Press. Lander, Dan (ur.) (1990): Sound by Artists, Toronto: Art Metropole - Walter Phillips Gallery. Schafer, Murray R. (1994): The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World, Rochester: Destiny. Turković, Evelina (ur.) (2018): Slika od zvuka: Zvuk u vizualnoj umjetnosti, Zagreb: Durieux & Hrvatska sekcija AICA. Voegelin, Salomé (2010): Listening to Noise and Silence: Towards a Philosophy of Sound Art, New York: Continuum.

Ishodi učenja:

1. produbljeno poznavati predmet, metode, ciljeve i povijest sistematske muzikologije

2. detaljno upoznati jedno od područja sistematskog istraživanja glazbe

3. umijeće kritičkog čitanja i analize stručne literature

4. samostalno oblikovati temu, planirati i provesti sistematsko muzikološko istraživanje

5. samostalno napisati dokumentacijsku podlogu provedenog istraživanja

6. sudjelovati u radu na skupnim projektima

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar