Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Flauta 1

Šifra:
216215
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
26.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

prof. mr. art. Renata Penezić (P)

red. prof. mr. art. Marina Novak (P)

red. prof. art. Karolina Šantl Zupan, ak.gl.fl. (P)

Opis predmeta:
Usavršavanje tehnike sviranja flaute, razvijanje slušnih, spoznajnih i izražajnih sposobnosti. Upoznavanje srednje složene literature za flautu. Osposobljavanje za samostalan rad na novim skladbama, odnosno stvaranje vlastite interpretacije. Upoznavanje karakteristika glavnih stilova. Student će: - upoznati i savladati tehnike disanja - osvijestiti i unaprijediti produkciju i oblikovanje tona te uspostaviti stabilnost intonacije - osvijestiti i unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije - osvijestiti pravilno držanje tijela i instrumenta, poznavati način prevencije ozljeda - upoznati pravila i tehnike vježbanja, usvojiti dobre navike - upoznati i savladati tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta - upoznati repertoar za flautu srednje složenosti, - prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi, realizirati zadanu literaturu s povijesnog i stilskog aspekta, - upoznati glavne stilove i stilski izvoditi određenu skladbu, - stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija i umjeti vrednovati odslušane primjere, - sintetizirati stečeno znanje pri stvaranju vlastite interpretacije; imati osobni pristup umjetničkom djelu, - izvoditi na javnom nastupu. Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta. Obvezni sadržaj predmeta su vježbe disanja, tehničke vježbe, ljestvice, orkestarska sola, etide, skladbe srednje težine različitih stilskih razdoblja i forme. Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje: - obveznu literaturu - pet kompozicija (odnosno zbirki etida) iz dopunske literature Obveze studenata: Redovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalan rad. Javni nastupi. Minimalno četiri javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi. Praćenje koncerata, seminara i predavanja gostujućih profesora, aktivno sudjelovanje na seminarima. Slušanje snimki Čitanje stručne literature Polaganje kolokvija iz ljestvica, etida i orkestarskih sola (preduvjet za izlazak na godišnji ispit) Praćenje rada tijekom cijele godine, javni nastupi, kolokvij, godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom. Sadržaj kolokvija: u opsegu od c1(h) do c4, m.m.104 : - Durske i molske(harmonijske) ljestvice rastavljene, tonički i subdominantni kvintakordi te dominantni i smanjeni septakord na VII. stupnju u molu razloženi, kromatska ljestvica, male kromatske terce; - Etida tehničkog karaktera; - Orkestarska sola: J. S. Bach: Božićni oratorij; Muka po Mateju; L. van Beethoven: 1. simfonija; 3. simfonija; 6. simfonija; J. Brahms: 1. simfonija; G. Bizet: Carmen; F. Mendelssohn: 4. simfonija; C. Gluck: Orfej Ples blaženih duša; M. Ravel: Bolero; I. Stravinski: Petruška; B. Smetana: Prodana nevjesta; S. Prokofjev: Romeo i Julija. Sadržaj ispita: - Ciklično djelo iz obvezne ili dopunske literature - Kompozicija po izboru iz obvezne ili dopunske literature (jedna od kompozicija se izvodi napamet)
Obavezna literatura:

M. Moyse: Études et exercices techniques

M. A. Reichert: Tägliche Übungen

J. Andersen: Schule der Virtuosität op.60, I.dio

S. Karg Elert: 30 caprices op.107

Ishodi učenja:

1. Student: - je sposoban kreirati, realizirati i izraziti svoje vlastite umjetničke koncepte - razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar za flautu - je sposoban na individualan(jedinstveni) način interpretirati i reproducirati notni/ glazbeni materijal te isti predstaviti široj javnosti javnim nastupima i/ili projektima - razumije obrasce i procese na kojima se zasniva glazbena improvizacija te ih je sposoban primijeniti - je stekao dobre navike koje se tiču postave tijela i tehnike vježba

2. Student će: - upoznati i savladati tehnike disanja - osvijestiti i unaprijediti produkciju i oblikovanje tona te uspostaviti stabilnost intonacije - osvijestiti i unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije - osvijestiti pravilno držanje tijela i instrumenta, poznavati način prevencije ozljeda - upoznati pravila i tehnike vježbanja, usvojiti dobre navike - upoznati i savladati tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta - upoznati repertoar za flautu srednje složenosti, - prepoznati p

Legenda

  • P - Predavanje