Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Flauta 2

Šifra:
216216
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
26.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

prof. mr. art. Renata Penezić (P)

red. prof. mr. art. Marina Novak (P)

red. prof. art. Karolina Šantl Zupan, ak.gl.fl. (P)

Opis predmeta:
Usavršavanje tehnike sviranja flaute, razvijanje slušnih, spoznajnih i izražajnih sposobnosti. Upoznavanje složene literature za flautu. Osposobljavanje za samostalan rad na novim skladbama, odnosno stvaranje vlastite interpretacije. Upoznavanje karakteristika glavnih stilova. Student će: - unaprijediti produkciju i oblikovanje tona te uspostaviti stabilnost intonacije - unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije - upoznati i primijeniti jednostavnije moderne tehnike sviranja temeljene na klasičnoj tehnici i rezonanciji - pravilno držanje tijela i instrumenta, detektirati nepravilnosti i poznavati način prevencije ozljeda - poznaje pravila i tehnike vježbanja, te tehnike vođenja proba, usvojiti dobre navike - poznaje tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta - upoznati složeniji repertoar za flautu - prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi, realizirati zadanu literaturu s povijesnog i stilskog aspekta, - upoznati glavne stilove i stilski izvoditi određenu skladbu, - stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija i umjeti vrednovati odslušane primjere, - sintetizirati stečeno znanje pri stvaranju vlastite interpretacije; imati osobni pristup umjetničkom djelu, - izvoditi na javnom nastupu.
Ishodi učenja:

1. unaprijediti produkciju i oblikovanje tona te uspostaviti stabilnost intonacije

2. unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije

3. upoznati i primijeniti jednostavnije moderne tehnike sviranja temeljene na klasičnoj tehnici i rezonanciji

4. usvojiti pravilno držanje tijela i instrumenta, detektirati nepravilnosti i poznavati način prevencije ozljeda

5. usvojiti pravila i tehnike vježbanja, te tehnike vođenja proba, usvojiti dobre navike

6. znati tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta

7. upoznati složeniji repertoar za flautu

8. prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi, realizirati zadanu literaturu s povijesnog i stilskog aspekta

9. upoznati glavne stilove i stilski izvoditi određenu skladbu

10. stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija i znati vrednovati odslušane primjere

11. sintetizirati stečeno znanje pri stvaranju vlastite interpretacije; imati osobni pristup umjetničkom djelu

12. izvoditi na javnom nastupu

Legenda

  • P - Predavanje