Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest umjetnosti I

Kratica:
UAU60I
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

Joška Tea Katunarić, v. pred.

Izvođači:

Joška Tea Katunarić, v. pred. (P)

Opis predmeta:
Ovaj predmet omogućuje studentima usvajanje temeljnih pojmova s područja likovne umjetnosti i likovnog jezika, kao i upoznavanje s povijesnim pregledom i kronologijom umjetničkih perioda te primjenu tih znanja pri interpretaciji i analizi likovnog djela. Ishodi učenja Nakon položenog kolegija studenti će moći: 1) opisati i definirati temeljne pojmove likovne umjetnosti i elemente likovnog jezika 2) navesti i definirati stilske značajke svakog povijesno-umjetničkog razdoblja 3) koristiti i primijeniti stečeno znanje kroz formalnu analizu likovnog djela 4) razvijati vizualnu percepciju i opažanje različitih elemenata forme prilikom analize likovnog djela 5) razlikovati i usporediti djela iz različitih stilskih razdoblja i/ili autora 6) vrednovati likovne kvalitete umjetničkog djela
Obavezna literatura:

H. W. Janson (2013): Jansonova povijest umjetnosti

Radovan Ivančević (2002): Likovni govor, uvod u svijet likovnih umjetnosti

Jadranka Damjanov (1989): Likovna umjetnost 1 i 2

Ishodi učenja:

1. Identificirati morfološke i tipološke karakteristike umjetničkih epoha.

2. Koristiti i primijeniti stečeno znanje prilikom analize umjetničkog djela.

3. Opisati i definirati stilske značajke svakog povijesno-umjetničkog razdoblja.

Legenda

  • P - Predavanja