Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Demografija 2

Kratica:
DEMO123
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Anđelko Akrap

doc. dr. sc. Marin Strmota

Izvođači:

dr. sc. Krešimir Ivanda (S)

Opis predmeta:
Pružiti interdisciplinarna znanja nužna u proučavanju problematike razvoja stanovništva i njegovih implikacija na ukupni društveno-gospodarski razvoj. Osposobiti studente odgovarajućim konceptualnim i analitičkim alatima u proučavanju stanovništva. Pružiti mogućnost za razvoj i primjenu ovih alata u rješavanju problema. Osposobiti znanjem i razumijevanjem odnosa između kretanja stanovništva i gospodarskih, društvenih i geografskih procesa. Razviti vještine i kompetencije za uspješno provođenje primarnih istraživanja vrijednih objavljivanja u području demografije. Stečenim znanjem, razumijevanjem i kompetencijama očekuje se da će studenti biti sposobni: - Formulirati relevantna demografska istraživanja i hipoteze. - Povezati teoriju i demografske metode prikladne za određeno demografsko istraživanje. - Interpretirati i objasniti demografske podatke, uključujući kvalitativne i kvantitativne rezultate istraživanja i raspraviti njihovu valjanost. - Kritički pregledati demografske podatke i literaturu relevantnu za određeno pitanje istraživanja. - Usporediti i procijeniti različite metode koje se koriste u demografskim istraživanjima. Nakon uspješnoga završetka ovog predmeta studenti bi trebali biti sposobni: 1) koristiti napredne pojmove koji se odnose na strukturu stanovništva (uključujući dobnu strukturu stanovništva, veličinu populacije, stope rasta populacije); 2) razumjeti kretanje stanovništva i njegove mehaničke komponente kroz povijest; 3) objasniti kako se migracijski trendovi razlikuju po zemljama; 4) objasniti kako je demografija isprepletena globalnim društvenim i gospodarskim nejednakostima; 5) interpretirati napredne tablice i brojke s demografskim podatcima; 6) utvrditi povezanost demografske i gospodarske strukture stanovništva; 7) provesti analizu utjecaja populacijskih politika u svijetu. Područja i teme koje su obrađuju: 1. Mehaničko kretanje stanovništva; 2. migracija: uzroci, tipologija, selektivnost; 3. analitički pokazatelji; 4. migracija - metode procjene migracijskoga salda (neto migracije); 5. dobno-spolna struktura - implikacije za gospodarski razvoj; 6. funkcionalne dobne skupine; tipovi dobne strukture; 7. analitički pokazatelji dobne strukture; 8. starenje stanovništva; 9. demografske i ekonomske implikacije starenja stanovništva; 10. važnost dobne strukture za ekonomska istraživanja; 11. utjecaj promjena u dobnoj strukturi stanovništva na ukupnu i osobnu potrošnju; 12. ekonomska struktura stanovništva i odrednice njezinih promjena; 13. pojam, načela i ciljevi populacijske politike; tipovi populacijskih politika; 14. primjeri u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju; 15. povezanost populacijske politike s politikom radne snage.
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Wertheimer-Baletić, Alica (1999), Stanovništvo i razvoj, Zagreb: MATE.

Preporučena literatura:

2. Lasić, Stanko (2009). Pravo na rođenje u učenju Crkve, priredio P. M. Radelj, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove.

3. Gelo, Jakov, Anđelko Akrap i Ivan Čipin (2005). Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (bilanca 20. stoljeća), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb.

4. Wertheimer-Baletić, Alica (1983.), "Ekonomski aktivno stanovništvo SR Hrvatske - stanje i tendencije.", Ekonomski pregled 34/11-12: 425-437.

5. Wertheimer-Baletić, Alica (1991.). Promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva Hrvatske u poslijeratnom razdoblju. Zagreb: Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar