Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Društveni vidovi turizma i religioznosti

Kratica:
SOCBI453
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Dragan Nimac

Izvođači:

doc. dr. sc. Dragan Nimac (S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je stjecanje vještina i usvajanja znanja kroz društvene vidove i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena turizma i religioznosti, njihove međusobne povezanosti, u specifičnome kontekstu hrvatskoga društva te komparativno u europskoj i globalnoj perspektivi. Cilj je da studenti interdisciplinarnim pristupom kroz predavanja, seminare, analize i istraživanja steknu znanje i kompetencije u prepoznavanju religioznih osobina i vrjednota, te njihove promocije, zaštite, valorizacije i doprinosa u turizmu. Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi Definirati gospodarske, kulturne i političke društvene procese, prevladavajuće društvene vrijednosti, postojeće oblike društvenoga djelovanja, kao i oblike i funkcije različitih tipova društvenosti. Interpretirati osnovne pojmove kulturne antropologije. Prezentirati vještine pismenoga i usmenoga izvještavanja te javnoga prezentiranja sadržaja. Objasniti i analizirati pojmove, sadržaje, strukture i funkcije (religijskoga) turizma pod društvenim vidom. Prepoznati važnost međusobnoga odnosa turizma i religioznosti u Hrvatskoj jer religiozni resursi na globalnoj razini zauzimaju značajan udio u turističkoj ponudi prema procjenama Svjetske turističke organizacije vjerski turizam obuhvaća oko 25 % od sveukupnoga broja putnika. Očekivana akademska postignuća na razini predmeta : Prepoznati, opisati, analizirati i vrjednovati različite razine društvene i kulturne aspekte (vjerskoga) turizma (iz sociološke perspektive). Prepoznati i kritički vrjednovati različite komunikacijske i sigurnosne elemente u vjerskom turizmu. Upravljati različitim vrstama informacija na temelju kojih će biti u mogućnosti sudjelovati u edukaciji i osmišljavanju strategija koje pridonose razvoju vjerskoga turizma u Hrvatskoj. Na temelju turističkih pokazetelja o nužnosti i važnosti socio-društvenih kompetencija u turističkom sektoru, opremiti studente profesionalnim istraživačkim, analitičkim i interkulturnim komunikacijskim vještinama sa sociološkim, kulturološkim, komunikološkim i drugim društvenim znanjima nužnima za produktivan rad u turističkom, javnom i privatnom sektoru.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar